Meerkosten verhuizing bibliotheek 40.000 euro boven budget

Geheimzinnigheid over extra kosten verhuizing bibliotheek
Foto: Ons Son en Breugel

Na onderzoek door de concerncontroller is vastgesteld dat meer dan 37.000 euro aan extra kosten is gemaakt zonder toestemming.

De concerncontroller van de Dienst Dommelvallei kreeg van het college van burgemeester en wethouders de opdracht om tot op de bodem uit te zoeken waar de meerkosten voor de verhuizing van de bibiotheek naar het Vestzak vandaan kwamen en hoe hoog de kosten precies waren. De concerncontroller rapporteerde aan het college dat de kosten totaal 40.048,72 euro bedragen.

“De verplichtingen voor het meerwerk (factuur van € 40.048,72) zijn aangegaan zonder dat daarvoor budget beschikbaar was en zonder dat de (hoofd)budgethouder daarvan op de hoogte was,” staat in het rapport. “Verplichtingen mogen alleen aangegaan worden binnen de ramingen van de budgetten van een budgethouder. Omdat de budgethouder niet op de hoogte was van het aangaan van de verplichtingen zijn deze op grond van de budgethoudersregeling onbevoegd aangegaan.”

De gemeenteraad stelde bij de tweede bestuursrapportage een budget vast van 89.719 euro voor de verhuizing van de bibliotheek. Vrijwel de totale kosten (op 400 euro na) is opgegaan aan de verhuizing van de bibliotheek en werd overschreden met ruim 37.000 euro. De overschrijdingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de extra brandwerende maatregelen en de extra fundering van de units.

Dat de gemeenteraad niet in december volledig geinformeerd kon worden, was omdat het aangaan van de verplichting niet gecommuniceerd was door de persoon die de verplichting aan was gegaan. “De verplichtingen voor de tijdelijke huisvesting van de bibliotheek waren op dat moment nog niet in de financiële administratie verwerkt omdat de budgethouder niet geïnformeerd was over het aangaan van deze verplichtingen.” De projectleider wist echter in september 2017 al van de aankomende meerkosten, maar heeft dit ten tijde van het opstellen van de memo aan de gemeenteraad vergeten mee te rekenen.

Maar wie is er verantwoordelijk en waarom heeft dit kunnen gebeuren? “Dit akkoord is gegeven door de algemene projectleider, omdat de projectleider tijdelijke huisvesting bibliotheek met vakantie was. De verhuizing stond onder de nodige tijdsdruk om te voorkomen dat de sloop van het gemeentehuis vertraging zou oplopen.”

Uiteindelijk komen de totaalkosten voor de tijdelijke huisvesting van de bibiotheek in het Vestzak op 275.732 euro tot en met 2019.

Post article

Post article