Zoek
Sluit dit zoekvak.

Meevaller voor huiseigenaren en bedrijven bij OZB heffing 2017

Meevaller voor huiseigenaren en bedrijven bij OZB heffing 2017
Foto: Pixabay CC0

Eigenaren van een koopwoning en bedrijven hebben in 2017 eenmalig een financieel voordeel op de Onroerende zaakbelastingen (OZB).

De hoogte van deze meevaller is afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning. Het beleid van de gemeente is de inkomsten uit gemeentelijke belastingen stabiel te houden en de lastendruk niet meer dan het inflatiecijfer te laten stijgen. De lastendruk is het totaal van drie componenten: afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB.

De lastendruk is in 2017 daadwerkelijk met minder dan de inflatie gestegen. Dat komt door de raming van de stijging van de WOZ-waarden van woningen en bedrijfspanden waarop het OZB-tarief wordt gebaseerd. Omdat deze waarden minder zijn gestegen dan voorafgaand is geraamd, is een te laag tarief gehanteerd. Daarnaast is er sprake van een hogere leegstand van bedrijven. Het te lage OZB-tarief en leegstand zorgen voor een klein tekort op de inkomsten uit gemeentelijke belastingen.

Het college heeft besloten om dit tekort niet aan de huiseigenaren en bedrijven door te berekenen, maar elders in de begroting te dekken. Daardoor vallen de gemeentelijke belastingen voor huiseigenaren en bedrijven dit jaar iets lager uit. Een en ander betekent dat in 2018 de tarieven worden gecorrigeerd, waardoor de OZB in dat jaar procentueel mogelijk iets meer stijgt dan de inflatie.

 


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play