Zoek
Sluit dit zoekvak.

MFA op parkeerplaats naast kerk krijgt als locatie groen licht

Ons Son en Breugel doet gemeentelijke communicatie in de ban
Foto: Ons Son en Breugel

Het bouwteam voor de multifunctionele accommodatie voor het centrum kan aan de slag met een nieuw te bouwen gebouw te ontwerpen.

De uitkomst van de gemeenteraadsvergadering was allerminst verrassend en bleek ook niet meer dan een herhaling van de standpunten van betrokken partijen. Coalitiepartijen Dorpsbelang, VVD en PvdA/GroenLinks stemden voor de keuze om de parkeerplaats naast de kerk definitief aan te wijzen als locatie voor het (nieuw te bouwen) MFA, Dorpsvisie en CDA stemden tegen.

Doorn in het oog van de oppositie was het ontbreken van het totale en integrale beeld voor het centrum. Veel relevante informatie over het MFA, zoals het complete financiële plaatje, wie gebruik gaat maken van het MFA en hoe de parkeerplaatsen die opgeofferd moeten worden plaats krijgen in het centrum, staat nog altijd niet op papier. CDA wist naar eigen zeggen niet waar ze ja op zouden moeten zeggen. Het coalitieakkoord werd aangehaald om het standpunt kracht bij te zetten, waarin staat dat ‘het centrumplan als één geheel dient te worden beschouwd, omdat door het geïsoleerd behandelen van de diverse onderdelen de kans op ‘kortsluiting’ tussen de delen toeneemt.’ Zonder duidelijke cijfers, tekeningen en duidelijkheid op integrale onderdelen is het voor de oppositie moeilijk om akkoord te gaan.

Vooral het parkeren in het centrum is weer actueel geworden. De parkeerplaatsen moeten plaats maken voor het MFA, maar er is nog geen plan gepresenteerd om de verloren ruimte goed te maken. Dorpsbelang zag dat de parkeerplaatsen gebruikt werden om het standpunt van de oppositie kracht bij te zetten, want ‘als het bisdom niet wil, dan maar een stel auto’s’. Pas over een half jaar zal de parkeerproblematiek weer aan bod komen, maar volgens wethouder Robert Visser is behoud van het aantal parkeerplaatsen het uitgangspunt.

Ook de toegezegde informatieavond die plaats had moeten vinden voor deze desbetreffende vergadering, was nergens te bekennen. Dit tot onvrede van meerdere partijen. De hooravond zou moeten dienen om de burger te informeren over de genomen beslissing zonder ruimte voor inspraak. PvdA/GroenLinks achtte deze informatieavond nodig omdat de media een compleet eigen waarheid omtrent het MFA zou hebben gecreëerd. De vraag van Dorpsvisie of er tijdens een dergelijke avond ook ruimte zou zijn voor de politieke partijen om hun standpunten kenbaar te maken werd vanuit andere partijen negatief gereageerd.

De rode draad door heel de discussie leert dat de kwestie MFA veel losmaakt binnen de gemeenteraad. Taferelen zoals bij de commissie grondgebiedzaken van 13 juni j.l., waar over en weer flink met modder werd gegooid tussen de verschillende partijen, bleven achterwegen. Maar de vergaderdiscipline kwam steeds vaker onder druk te staan. CDA noemde het voorstel een ‘gedrocht’, een uitspraak die de burgemeester pikeerde en als onwenselijk werd geacht. Ook werd de mogelijkheid om vragen te stellen na een termijn van partijen misbruikt om standpunten te verduidelijken of verwijten te maken. Een trend die vooral in de MFA discussie op lijkt te doemen.

Lees meer over het MFA