Michiel Emmery: kosten archeologie voor MFA 8 ton duurder

Grote verschillen in geschatte kosten voor archeologisch onderzoek
Foto: Wikipedia CC0

De kosten voor archeologisch onderzoek op de MFA locatie liggen veel hoger dan voorgespiegeld, waarschuwt Michiel Emmery na uitvoerig onderzoek.

In een interview in het Eindhovens Dagblad en een ingezonden stuk in weekblad Forum vertelt Michiel Emmery over de mogelijke financiële strop als de gemeente uit blijft gaan van de begrote kosten voor archeologisch onderzoek op de MFA locatie. De gemeente heeft het onderzoek begroot op 45.000 euro op basis van een kostenberekening van de Omgevingsdienst Brabant Zuid-Oost. Na wekenlang onderzoek door Emmery komt de bezorgde dorpsbewoner uit op een heel ander kostenplaatje dat 800.000 euro duurder is.

Emmery baseert zijn getallen van de in totaal 843.083 euro op cijfers uit het verleden en berekening van het nog af te graven gebied. De afgelopen weken is Michiel Emmery bezig geweest om diepgravend onderzoek te doen en documenten op de vragen, nadat diverse partijen in de gemeenteraad hem verzocht hadden zijn toen begrote 1,1 miljoen tot 1,3 miljoen euro verder toe te lichten. “Ik zat te hoog. Maar de conclusie blijft staan: de kosten vliegen gierend uit de bocht.”

Bij proefsleuven in 2004 voor de kerk werden stoffelijke resten gevonden, evenals bij de opgravingen op de huidige parkeerplaats naast de kerk in 2009. Bij de opgravingen op de parkeerplaats naast de kerk in 2009 werd 24 euro per vierkante meter begroot, maar bleek later uit te komen op 88 euro per vierkante meter door bijzondere archeologische vondsten. Het is daarmee zeer aannemelijk dat er onder de kerk ook archeologische vondsten zouden kunnen liggen.

“Zowel de oppervlakte van het nieuwe MFA als de kosten per vierkante meter archeologisch onderzoek kloppen niet.” De gemeenteraad werd voorgehouden dat er ongeveer 500 a 600 vierkante meter afgegraven dient te worden, maar volgens Emmery dient er nog 1200 vierkante meter uitgegraven te worden volgens een memo van de omgevingsdienst uit 2016. Rekening houdend met de nog af te graven vierkante meters en de bijbehorende kosten voor archeologisch onderzoek voor sporen uit de middeleeuwen en steentijd zorgt voor een hoger kostenplaatje. Ook toekomstige projectontwikkelaars voor het overgebleven stuk grond voor woningbouw dienen rekening te houden met een hoog prijskaartje.

Michiel Emmery zal op 29 augustus tijdens de commissie grondgebiedzaken zijn cijfers presenteren. De werkgroep ‘Vraag zoekt Antwoord’, waar Michiel onderdeel van uit maakt, wil graag aandacht vragen voor de financiering van het onderzoek. De slordige 600 euro voor het onderzoek is volledig betaald door Emmery zelf. Verdere toelichting over de archeologische waardes en de berekening van de kosten zijn te vinden in het Eindhovens Dagblad en weekblad Forum.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play

Post article

Post article