Zoek
Sluit dit zoekvak.

Na moddergooien nog altijd verdeeldheid over MFA

Ons Son en Breugel doet gemeentelijke communicatie in de ban
Foto: Ons Son en Breugel

De coalitie en oppositie komen niet nader tot elkaar, waardoor de MFA-boot nog steeds afgehouden wordt.

Voorafgaand aan de vergadering is er veel geschreven en vooral gesproken. Het college van burgemeester en wethouders heeft zich in ieder geval duidelijk uitgesproken: alle aandacht gaat naar nieuwbouw van het MFA op de parkeerplaats. In hun ogen is verbouw van de kerk niet te onderbouwen door de hogere kosten (anderhalf miljoen euro) voor de verbouw en de hogere exploitatiekosten (80.000 euro op jaarbasis).

Het plan kreeg geen sympathie van de drie insprekers. Ons Son en Breugel sprak in namens het Son en Breugel Panel, die bij gebrek aan reactie vanuit de meeste politieke partijen de confrontatie aanging met de raad. Er werd terughoudend gereageerd, waarbij VVD vroeg om de persoonlijke mening van de inspreker en voorzitter Johan Bijlsma zinspeelde op de representativiteit van het onderzoek. Terugkerend inspreker Kees van der Meijden bleef hameren op het burgerinitiatief, die in zijn ogen slechts half uit is gevoerd. Over tijdelijke- dan wel permanente huisvesting van het MFA in de kerk is geen onderzoek gedaan. Ook terugkerend was de zichtbaar geëmotioneerde Harm-Jan van Asperdt, die zijn spreektijd gebruikte om vooral een statement te maken door twee minuten stilte te houden. Muisstil was het, waardoor Harm-Jan gelijk respect af wist te dwingen. Harm-Jan zocht contact met de landelijke partijen over de gang van zaken binnen de politieke kaders en verwacht dat de huidige coalitiepartijen tijdens de komende verkiezingen hard afgestraft zullen worden.

De eerste termijn was nog relatief rustig. VVD gooide het vooral op geschiedenis en cijfers: 18 jaar later en 7 miljoen euro armer, maar nog altijd geen MFA. Dorpsvisie pleitte voor een nieuwe aanbestedingsprocedure met drie kaders:  nieuwbouw, verbouw van de kerk en verbouw en uitbreiding van het Vestzaktheater. Ook zette Dorpsvisie vraagtekens bij het draagvlak onder de samenleving en hoe dit (nu en in de toekomst) gemeten wordt. Dorpsbelang wekt de schijn de steun van de bevolking te hebben, zij haalde immers 5 zetels bij de verkiezingen met nieuwbouw in het verkiezingsprogramma. Ze staan wel open voor een nieuwe bestemming voor de kerk en opperde zelfs het idee om een openbare hooravond te organiseren. CDA is van mening dat de stukken omtrent het MFA nog geen samenhangend geheel is. Zo is er bijvoorbeeld nog geen duidelijkheid over de functies en effectiviteit van het gebouw. PvdA/GroenLinks gooide het over een andere boeg: er zijn twee partijen die meewerken in het MFA-verhaal, te weten het Vestzak en de bibliotheek. Dat deze partijen sowieso geen onderdak meer hebben ongeacht of er een MFA komt of niet wordt vergeten door de partij. Er is in Son en Breugel een goede huisvesting nodig voor verenigingen en cultuurorganisaties (een tot nu toe bijna niet aangehaalde speelkaart).

Wethouder Robert Visser bleef zijn eigen riedeltje herhalen: de raad heeft de kaders gegeven, dus het is in feite hun idee. Het burgerinitiatief is ingevuld, maar bracht geen verandering met zich mee. Ook heeft Visser veel belanghebbende gesproken in het verleden, een verleden die inmiddels ingehaald is door de werkelijkheid en de veranderde houding van het bisdom. Twee jaar na de gesprekken waren de meningen meer gemixt met voor- en tegenstanders. De huisvesting van diverse sportverenigingen in de Landing werd als succesverhaal aangehaald, een succes die met de komst van het MFA herhaald zal worden. Ook hier geen negatief woord, gezien er ook verenigingen zijn die bijvoorbeeld gedwongen huisvesting in de Landing en sporters die uit moesten wijken naar andere sporthallen omdat er voor hen geen plek was.

Toen de messen waren geslepen, begon het moddergooien. Vooral Dorpsvisie was het mikpunt, waarbij voorzitter van Dorpsvisie Frans Meulenbroeks dreigde de vergadering te laten schorsen toen VVD hun tweede termijn vrijwel uitsluitend gebruikte om (in hun woorden) Dorpsfictie aan te vallen. Dorpsbelang had begrijpelijk grote moeite met de manier van vergaderen. Het is duidelijk dat de coalitie het gemunt heeft op Dorpsvisie, die zich gesteund voelt door de bevolking. Want daar ligt het voornaamste verschil tussen de coalitie en de oppositie: CDA en Dorpsvisie proberen hun gevoel, hun geloof in hun idee en hun achterban voorop te stellen, daar waar de coalitie praktisch en pragmatisch te werk gaat.

Het idee voor de hooravond was een verhaal apart, onze redacteur gleed zowat uit zijn stoel toen notabene Dorpsbelang het idee opperde en zelfs steun kreeg van diverse partijen. Maar naar mate de discussie over de hooravond doorging, des te duidelijker werd het dat het geen hoor- en wederhooravond zou zijn: de inwoners van Son en Breugel zouden te horen krijgen hoe het MFA ingevuld zal gaan worden, zonder discussie of mogelijkheid tot inspraak. In hoeverre de inwoners van Son en Breugel hier op zitten te wachten en of de oppositie (en in het bijzonder Dorpsvisie) hier op gaat wachten is te betwijfelen.


Lees meer over het MFA