“Niet op voorhand nee roepen” in discussie om windmolens

Windmolens
Foto: Ons Son en Breugel

Een reactie geven op een concept voor de regionale energietransitie betekent niet dat de komst van windmolens in Sonniuswijk in steen gebeiteld staat.

De gemeenteraad heeft gesproken over de concept RES 1.0, een verkenning naar mogelijkheden voor de regionale energietransitie. Het concept ziet in Sonniuswijk een geschikte plek voor zonneweides en windmolens. Dorpsbelang trapte echter op de rem door een amendement in te dienen, na het lezen van de reactie op het concept die de gemeente gaat sturen naar de initiatiefnemers.

“Als donderslag bij heldere hemel is het college met een voorstel gekomen zonder burgerparticipatie,” zegt Eef van Turnhout (Dorpsbelang). Volgens de partij is de reactie een bevestiging dat windmolens in Sonniuswijk welkom zijn. “Dit kun je niet zonder de inwoners en direct omwonenden te praten. Ik wil hiermee een politiek signaal afgeven.”

Het amendement ‘geen windmolens in Sonniuswijk‘ vreest nadelige effecten voor flora, fauna, bodemleven, leefomgeving en landschap. Als alternatieve locatie ziet Dorpsbelang Ekkersrijt als een goede kandidaat, al vergat de partij even dat ook op Ekkersrijt de negatieve effecten van windmolens ervaren kunnen worden.

“Niet op voorhand denken dat de buurt tegen is”

Behalve de VVD kon Dorpsbelang echter niet op steun rekenen van partijen. De soep wordt minder heet gegeten door hen, gezien het een reactie is op een conceptplan. Voor iedere stap in het uitvoeringsplan moet de gemeenteraad beslissen, waarbij ook inwoners en direct omwonenden uit de Sonniuswijk welkom zijn om mee te praten. Remco Heeren (Dorpsvisie) wil “niet op voorhand nee roepen.”

Wethouder Paul van Liempd: “Er zal geen windturbine verrijzen zonder dat hier over gesproken wordt. We moeten daar ook over met de inwoners en de buurt spreken. Nu al een keuze maken om windturbines af te schrijven is rijkelijk vroeg.” De wethouder kon zich ook niet vinden in het beeld dat Dorpsbelang opkwam voor bezorgde omwonenden. “Laten we ook niet op voorhand denken dat de buurt tegen is.”

Voordat er zonneweides en windmolens (of huizen) komen in de Sonniuswijk zijn er nog voldoende kansen op daken. Maar Joris van Dam (PvdA/GroenLinks) ziet in enkel zonnepanelen wel een gat in de energiemix. In tijden van minder zonneschijn kan het licht uitvallen zonder alternatieven. “Windmolens uitsluiten betekent in de winter onvoldoende elektriciteit.”

Post article

Post article