Nieuw bestuursakkoord maakt werk van samenwerking

Jan Boersma (CDA), Jelle de Jong (Dorpsvisie) en Steven Grevink (PvdA/GroenLinks)
Foto: Ons Son en Breugel

Jelle de Jong (Dorpsvisie), Jan Boersma (CDA) en Steven Grevink (PvdA/GroenLinks) zijn met het nieuwe bestuursakkoord in de hand de kandidaten voor het nieuwe college.

De coalitie wordt gevormd door vijf partijen: Dorpsvisie, CDA, PvdA/GroenLinks, D66 en Dorpsbelang. Als je het al een coalitie mag noemen, want er is deze keer gekeken hoe raadsbreed een bestuursakkoord samengesteld kon worden. De partijen nemen duidelijk afstand van het oude coalitie/oppositiemodel. “Ook binnen de coalitie kunnen partijen per onderwerp zelf een afweging maken,” zegt José Goossens (Dorpsbelang).

“Veel van de programmapunten van de verschillende partijen kun je terugvinden in het bestuursakkoord,” zegt Remco Heeren (Dorpsvisie). “De raadsagenda is tot stand gekomen met de inbreng van alle partijen in deze raad. We zijn na de verkiezingen een nieuwe weg ingeslagen. We hadden, gezien de verkiezingsuitslag, verder kunnen gaan met de coalitie van de afgelopen vier jaar, maar toch is er een keuze gemaakt om dat niet te doen.”

Geen achterkamertjespolitiek

Ondanks de afwezigheid van VVD en Voor U is volgens de overige partijen hun inbreng wel meegenomen in de raadsagenda van de komende vier jaar. De komende vier jaar willen de coalitiepartijen echt op zoek naar verbinding en zien waar de overeenkomsten liggen, in plaats van de verschillen uitvergroten. De deur staat voor VVD en Voor U wagenwijd open om, net als D66 in de vorige raadsperiode deed, aan te sluiten. Er is volgens de coalitiepartijen geen plan voor achterkamertjespolitiek.

De vijf partijen hebben allemaal wethouder kandidaten aangeleverd. Op basis van de kwaliteiten en portefeuilles is de keuze gevallen op Jelle de Jong (Dorpsvisie), Jan Boersma (CDA) en Steven Grevink (PvdA/GroenLinks). Een mix van continuïteit vanuit Jan Boersma en nieuwe gezichten met veel en weinig politieke ervaring. Dorpsvisie gaat met hun kandidaat dus niet verder met de huidige wethouders Jos de Bruin en John Frenken.

(Voorlopige) portefeuilleverdeling

 • Jelle de Jong (Dorpsvisie)
  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen
  • Omgevingswet
  • Breugel Bruist
  • Subsidiebeleid
  • accommodaties
 • Jan Boersma (CDA)
  • Financiën
  • Mobiliteit
  • Economie
  • Ekkersrijt
  • Wijkbeheer
  • Centrum Son
 • Steven Grevink (PvdA/GroenLinks)
  • Sociale zaken
  • Zorg en welzijn
  • Jeugdzorg
  • Onderwijs
  • Duurzaamheid
  • Energietransitie

Met de raadsagenda in de hand is het aan het nieuwe college de taak onderwerpen op te pakken. Mireille Bonnier (CDA): “We kijken uit naar het collegeprogramma waarin het college aangeeft hoe zij met de onderwerpen uit de raadsagenda aan de slag zullen gaan. Van het college verwachten we dat zij de uitdrukkelijke wens om tot een betere samenwerking te komen ondersteunt.”

Post article

Post article