Search
Close this search box.

Nieuw procesvoorstel dorpshuis: “niets doen is geen optie”

mfa
Foto: RAU

Moet er gelijk een nieuw ontwerp komen voor het te bouwen dorpshuis of moeten partijen opnieuw een ei gaan leggen over al bekende zaken?

Het Kantar rapport over de draagvlak van het MFA ontwerp van de hand van architectenbureau Rau had een bom gelegd onder het proces. Aan wethouder Kees Vortman, die de portefeuille dorpshuis over had genomen van de vertrokken wethouder Robert Visser, de moeilijke taak om deze bom onschadelijk te maken door met een nieuw procesvoorstel te komen. Want opnieuw naar de tekentafel voor het gehele proces om uiteindelijk tot een gedragen dorpshuis te komen zag niemand zitten. De stap naar de tekentafels van architecten om spoedig tot een ontwerp te komen was ook een stap te ver.

Voor die stap genomen kon worden, zag wethouder Vortman graag dat de beoogde gebruikers van het dorpshuis tot een herijking van de functies voor het gebouw zouden komen. Bibliotheekdirecteur Luc Pruijn sprak namens diverse betrokken partijen in om vooral niet terug te vallen in reeds genomen besluiten en vaart te maken. De gemeenteraad heeft immers al goedkeuring gegeven voor deze functies en overige kaders, slechts de vormgeving zou ter discussie staan. “Geen discussie voor al gestelde kaders, gewoon drie nieuwe ontwerpen,” was dan ook het advies van Jan-Frans Brouwers van Dorpsbelang.

Dat er iets moet gebeuren, daar was geen discussie over. “Niets doen is geen optie,” vond Marco Pulles van VVD, die nu garen op de klos wil hebben om het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezingen in maart een “goede erfenis” mee te geven. Want, zo merkte Camille Limpens van CDA wellicht terecht op, “brokkelt het draagvlak steeds verder af” onder de gebruikers naarmate de langdradigheid van de discussie toeneemt. Door opnieuw in gesprek te gaan moeten betrokken partijen weer investeren in al reeds doorgegeven wensen, die ook al vastgesteld zijn door de gemeenteraad.

Draagvlak zal tijdens de eerder genoemde gemeenteraadsverkiezingen een belangrijk punt worden in de discussie. Volgens Remco Heeren van Dorpsvisie zou dit geen probleem zijn geweest als de burger beter betrokken zou zijn geweest in het proces. Joris van Dam van PvdA/GroenLinks opperde dan ook het idee om de burger een stem te geven in het proces, niet alleen de partijen die nu betrokken zijn bij de tot standkoming van het dorpshuis.

Wethouder Kees Vortman was het hier mee eens. “Iedere inwoner is een gebruiker,” stelde hij. Als mogelijke optie werd hierbij geopperd om de respondenten van het kwalitatieve gedeelte van het Kantar onderzoek uit te nodigen om vervolgvragen te stellen. Ook de betrokkenen bij de MAF petitie van Harrie Sijbers en leden van vereniging Vraag zoekt Antwoord zouden hier hun inbreng kunnen leveren, al vond Pulles dat laatste geen goede optie vanwege de (mogelijke) politieke kleur van de vereniging.

Uitstellen tot na de verkiezingen zou in ieder geval niet wenselijk zijn en de wethouder ging het liefst vandaag nog met de partijen om tafel. Ook Rau is in dit proces een partij. Van Dam vroeg zich hardop af wat het standpunt is van de architect van het omstreden ontwerp en welke rol zij nu nog zouden gaan vervullen. De wethouder had Rau nog niet gesproken. Als het factuur van het bureau op de deurmat van de gemeente valt, dan zal deze gewoon netjes betaald worden, wat ook zomaar een mogelijkheid zou kunnen zijn.