Nieuw subsidiebeleid voorbeeld hoe gemeenteraad kan samenwerken

Nieuw subsidiebeleid voorbeeld hoe gemeenteraad kan samenwerken
Foto: Pexels CC0

Het is niet best gesteld met de verstandhouding binnen de gemeenteraad, maar vreemd genoeg was de samenwerking juist de kracht van het nieuwe subsidiebeleid. De zes partijen in de gemeenteraad trokken samen met de verenigingen en stichtingen in Son en Breugel op om tot een gedragen, eerlijk en transparant subsidiebeleid te komen.

Trots zijn de kartrekkers voor het nieuwe subsidiebeleid. Maarten van Beek (Dorpsbelang), Stephen Philipi (Dorpsvisie), Don Pasanea (VVD), Willem Buurke (PvdA/GroenLinks), Henk Hulsen (CDA) en Monique van Zwieten (D66) zijn kort na de gemeenteraadsverkiezing in 2018 samen aan de slag gegaan om het subsidiebeleid op de schop te doen. Het oude beleid stamde uit 2005 en is door de jaren heen meermaals aan gesleuteld. Het werd te complex.

Het voorstel voor het nieuwe subsidiebeleid is opgesteld vanuit enkele kernpunten: digitaal, transparant, eerlijk, eenvoudig, zo min mogelijk uitzonderingen en meer aandacht voor een goede verantwoording. Tijdens twee drukbezochte sessies in het Vestzak op 30 oktober en 17 december van vorig jaar kwamen vrijwel alle subsidie ontvangers langs om hun input te geven. Organisaties gingen met elkaar in gesprek, hadden begrip voor elkaar en begrepen elkaar en hun verschillen beter. Aan de hand van deze sessies werd het voorstel opgesteld.

Digitaal, transparant en verantwoording afleggen

Maarten van Beek (Dorpsbelang): “Het subsidieproces van aanvraag en verlenen vonden mensen goed. Aandacht voor doelgroepen vonden ze ook goed. De gestorte subsidie sluit over het algemeen goed aan bij de wensen van de organisaties. Maar het digitale subsidieproces van aanvraag tot verantwoording is een brede wens. Het subsidieproces moet worden vereenvoudigd. Duidelijkheid en transparantie over de verleende gelden en verantwoording kunnen beter. Dat zijn dan ook de uitgangspunten van het voorstel dat we indienen.”

Het nieuwe beleid is zo opgesteld, dat de bedragen ongeveer even hoog is krijgen als in de oude situatie. Vier verenigingen zijn uiteindelijk de dupe van het nieuwe beleid. Voor hen wordt gezocht naar een oplossing binnen de nieuwe kaders. Ook is er een afbouwperiode van drie jaar, waardoor er niet opeens een groot financieel gat ontstaat. Voor professionele organisaties verandert er niets. Het nieuwe beleidsvoorstel gaat, als de gemeenteraad op donderdag 9 mei akkoord gaat, in 2020 in.

Samenwerking

Waar de raadsleden misschien nog wel het meeste aan hebben gehad is niet het helpen van organisaties, maar zichzelf. Ze hebben laten zien dat ondanks hun onderlinge verschillen en het feit dat ze niet altijd even goed door een deur kunnen, er een positief resultaat gehaald kan worden. Willem Buurke (PvdA/GroenLinks): “We kunnen wat mij betreft heel die werkgroep nieuwe bestuursstijl afschaffen, want we hebben laten zien dat het wel kan. Wat dat betreft is het een mooi staaltje samenwerking.” De overige partijen onderschrijven de woorden van Buurke, met een brede glimlach.

Resultaat: een nieuw subsidiebeleid dat opgesteld is aan de hand van wat de subsidie ontvangers zelf willen, opgesteld door de volksvertegenwoordiging. Door een brede steun vanuit alle partijen lijkt het haast een formaliteit om het beleid goed te keuren. De partijen kunnen individueel nog op- en aanmerkingen maken. De basis is in ieder geval gelegd. Niet alleen voor het transparant en eerlijk verdelen van subsidie, maar ook voor een vernieuwde samenwerking binnen de gemeenteraad.

Post article

Post article