Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe bruggen en een kwaliteitsimpuls voor sloot Gentiaan

Houten bruggen Gentiaan
Foto: Ons Son en Breugel

In nauwe samenspraak met de buurt komt de gemeente met ‘Gebiedsvisie Gentiaan’, wat de sloot in de wijk nieuw leven in blaast. Zo worden er vier nieuwe bruggen geplaatst over het water en wordt de waterkwaliteit verbeterd.

Het aanpakken van de sloot in de Gentiaan maakt onderdeel uit van ‘Gebiedsvisie Gentiaan‘, waarbij de gemeente in contact is getreden met inwoners van de wijk om te peilen hoe de inwoners de wijk beleven. Een werkgroep van circa vijftien personen heeft toen meegewerkt aan een schetsontwerp voor de het gebied rondom de sloot. “Tom van den Nieuwenhuijzen is daar persoonlijk mee bezig geweest,” licht burgemeester Hans Gaillard toe. “Dat is een voorbeeld van hoe je samen met bewoners de dingen aan kan pakken.”

De waterkwaliteit van de sloot is afgelopen jaren flink achteruit gegaan door slibvorming en weinig doorstroming in de sloot. De sloot wordt gebaggerd om de slib weg te halen en verbreedt. Het groen in de omgeving wordt ook vernieuwd, evenals de dam en bruggen vanwege de slechte kwaliteit. De buurt kan het hemelwater afvoeren naar de sloot, wat zorgt voor betere klimaatweerbaarheid.

“In de Gentiaan zijn vier bruggen die aan vervanging toe zijn,” vervolgt Hans Gaillard. “Die bruggen zijn zo ver dat ze gevaarlijk beginnen te worden, dus daar moet echt wat mee.” Besloten is om eerst een tijdelijke oplossing te bieden voor het verwijderen van de bruggen, om daarna permanente nieuwe bruggen te plaatsen.

Totale kosten voor het project zijn 999.000 euro, waarvan 785.000 euro investeringskrediet 214.000 euro exploitatiekosten. Maandag 25 februari praat de commissie grondgebiedzaken over het plan.