Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe coalitie: Dorpsbelang, VVD en PvdA/GroenLinks

coalitie
Foto: Pixabay CC0

Het is Dorpsbelang gelukt om voor de uitkomst van de quickscan rondom hergebruik van het MFA een nieuwe coalitie te vormen.

Dorpsbelang ging na de breuk met Dorpsvisie op zoek naar nieuwe coalitiepartijen en kwam uit bij VVD en PvdA/GroenLinks. De drie partijen vormen samen een meerderheid in de gemeenteraad, waar ook nog Dorpsvisie en CDA zitting nemen.

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zullen de coalitiepartners zich voornamelijk zakelijk en praktisch gaan richten op zes belangrijke dossiers:

  • de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel;
  • het centrumplan (met daarin het MFA);
  • Breugel Bruist;
  • het sociaal domein;
  • duurzaamheid en de aanleg van LED straatverlichting;
  • sociale woningbouw.

De drie partijen hebben drie wethouders kandidaat gesteld die fulltime hun taken uit moeten gaan voeren:

  • Robert Visser namens Dorpsbelang;
  • Kees Vortman namens VVD;
  • Tom van den Nieuwenhuijzen namens PvdA/Groenlinks.

De bestuurlijke toekomst van Son en Breugel houdt ons allemaal bezig. Zeker gezien de ontwikkelingen in Nuenen, waar de naald richting annexatie met Eindhoven lijkt te gaan. Son en Breugel kan en wil volgens het coalitieakkoord zelfstandig blijven met in de tweede plaats de ontwikkeling van een Dommelvallei gemeente met Nuenen en Geldrop-Mierlo. Bij belangrijke beslissingen worden de burgers betrokken.

Het centrumplan heeft eindelijk vaart en drie partijen in de coalitie die allemaal met hun neus dezelfde kant op staan. Voor de volgende verkiezingen moet de schop in de grond met de huidige visie voor nieuwbouw van het MFA. In het plan zit ook de nieuwbouw van het gemeentehuis en woningbouw inbegrepen.

Leren, sporten, wonen en vermaak: de kaderstelling voor Breugel Bruist. De coalitie wil en duidelijke richting inslaan voor het Breugelse centrum, waar de afgelopen vier jaar kleine stapjes zijn gezet. Zo wordt de sporthal in Breugel aangepakt zodat de Breugelse basisscholen in de buurt kunnen blijven gymen en moeten de openbare pleinen en het Breugelse Dorpsplein aangepakt worden. Deze coalitieperiode moeten er ‘activiteiten’ in gang zetten zijn.

Om voor haar burgers op te komen, concentreert de nieuwe coalitie zich ook op welzijn, zorg, participatie en leefbaarheid. ledereen moet kunnen meedoen aan de samenleving, ongeacht inkomen, leeftijd, opleiding, gezondheid en herkomst. Hierin is afgelopen jaren flink geïnvesteerd en begint nu op gang te komen. Nu komt het aan op de uitvoering en monitoring van het nieuwe beleid en het op gang brengen van het transformatieproces.

Son en Breugel is een duurzame gemeente en de coalitie wil dit verder uit gaan bouwen. De straatverlichting in Son en Breugel moet vervangen worden door LED-verlichting, waar dit jaar nog mee gestart gaat worden. In 2020 wil de coalitie alle gemeentelijke gebouwen klimaat neutraal hebben (zoals het combigebouw nu al is). Ook wordt afvalscheiding nog beter gemaakt dan het nu al is.

Er heerst betaalbare woningnood in Son en Breugel. Om dit op te vangen gaat de coalitie kijken waar de mogelijkheden liggen voor sociale woningbouw in bestaande ontwikkellocaties voor starters en statushouders. Nog dit jaar zal er een besluit worden genomen over permanente uitbreiding van sociale woningbouw. De tijdelijke onderkomens in Breugel waar de bewoners van de Vloed hebben gezeten wordt afgebroken.

Het coalitieakkoord is ondertekend door de fractievoorzitters van de drie partijen, Elly Brocken (Dorpsbelang), Kees Vortman (VVD) en Johan Bijlsma (PvdA/GroenLinks).

Lees meer over de val van de coalitie