Search
Close this search box.

Nieuwe dokterspost in centrum zet verhoudingen op scherp

Café restaurant de Zwaan, de kiosk, de kerktoren en de voormalige Sint-Petrus' Bandenkerk gezien vanaf het Raadhuisplein
Foto: Ons Son en Breugel

Wat een simpel dossier had moeten zijn om drie ton aan voordelen binnen te harken, resulteerde in een felle discussie in de raad over een mogelijke dokterspost in het centrum.

De discussie over de grondexploitatie van het centrum nam een onverwachte wending. De gemeenteraad kreeg de GREX van het centrum onder ogen met als doel 300.000 euro aan vennootschapsbelasting een positieve draai te geven. Alle partijen stonden achter het plan, maar kreeg als een duveltje uit een doosje kwam een nieuwbouwplan voor het centrum bovendrijven.

In 2021 kwam een principeverzoek binnen bij de gemeente. De initiatiefnemers hadden het plan om een parkeergarage, huisartsenpost, apotheek, tandartsenpraktijken, zestien appartementen op twee etages en een penthouse te bouwen. De beoogde plek was de lap asfalt naast het dorpshuis, midden in het centrum. Volgens sommige in de raad wekte huisarts Christian de Groot in een radio interview de suggestie dat hij in 2024 verwachte te werken in de nieuwe dokterspost.

“Proces niet goed verlopen”

Deze uitspraak riep vraagtekens op binnen de gemeenteraad. Na de verkiezingen is er voor gekozen om eerst samen in discussie aan te gaan over hoe het centrum er uit moet komen te zien. Daarna zou gekeken worden of dergelijke initiatieven passen binnen de gestelde kaders. Maar de indruk werd gewekt bij de initiatiefnemers dat het wel goed zou komen met de bouwplannen.

Achter de schermen sprak het voormalige college van burgemeester en wethouders met individuele fracties en raadsleden over het initiatief. Wat bij de VVD vraagtekens opriep, want hen was niets gevraagd over het plan. “Nee,” zegt wethouder Jan Boersma. “Het proces is niet goed verlopen en we hebben het verkeerd ingezet. Daar bestaat ook geen misverstand over.

Geen achterkamertjespolitiek

Boersma ging diep door het stof. “Met de kennis van nu betreur ik dat. Als vorige college en het huidige college hadden we dat ook niet moeten doen.” De VVD trok fel van leer tegen de wethouder en zijn partij CDA. Na de verkiezingen werd benadrukt dat er meer discussie in het openbaar gevoerd zouden worden. Geen achterkamertjespolitiek. Dat er nu een lijk uit de kast viel van de vorige raadsperiode, gaf de VVD een bekende bittere smaak in de mond.

Nadat wethouder Boerma het boetekleed aantrok, kwam er weer rust in de raad. Martien Merks (VVD): “We denken echt dat hier de wethouder, maar ook het hele college de spiegel voor moet houden. Er moet geleerd worden van de manier waarop het gelopen is. Heel jammer dat het zo gelopen is.” De partij trok een voorgenomen motie van afkeur tegen wethouder Boersma in, maar gaf het college wel een “gele kaart.”

On hold

Met een amendement bekrachtigde de gemeenteraad het oorspronkelijke plan, dat zij eerst aan zet zijn. Eerst een visie voor het centrum, daarna pas potentiële ontwikkellocaties en verkoop van gronden. Een dokterspost op de parkeerplaats naast het dorpshuis kan daar wellicht goed in passen, maar de gemeenteraad wil het gebied als geheel bespreken zonder mogelijke initiatieven die al vast staan.

De raadspartijen vinden het vervelend dat een initiatief om een nieuwe dokterspost met appartementen ‘on hold’ is gezet. De nood is hoog voor de dokters en hun patiënten, maar afspraak is afspraak. Dat betekent niet dat de gemeenteraad negatief staat tegenover het plan, want dat de nut en noodzaak er is staat voor hen buiten kijf.