Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe opzet advisering Sociaal Domein

Nieuwe opzet advisering Sociaal Domein
Foto: Gemeente Son en Breugel

De gemeente maakt met een vijftal belangen en adviesorganisaties (Adviesraad, Seniorenraad, CLIP, CG Platform en Stichting belangenbehartiging Mantelzorg) nieuwe afspraken over de advisering binnen het sociaal domein.

In de afspraken wordt opgenomen dat het college deze organisaties formeel om advies vraagt wanneer het gaat over beleid dat voor hun doelgroep relevant is. Dat op zich is niet nieuw, maar de partijen zijn nu ook een nieuwe inspraakstructuur overeengekomen. De Adviesraad, voorheen de Adviesraad Wmo, wordt een brede Adviesraad sociaal domein. Het college vraagt in de nieuwe werkwijze formeel advies aan de brede Adviesraad sociaal domein. Zij heeft de verantwoordelijkheid om de expertise uit de andere vier organisaties te betrekken. De vier organisaties zijn lid van de Adviesraad. Deze werkwijze leidt tot breed afgewogen, integrale adviezen aan het college.

Door deze nieuwe werkwijze is het noodzakelijk geworden om de bestaande afspraken tussen de gemeente en de betrokken organisaties opnieuw vast te leggen in reglementen. De term reglement dekt het beste de lading, omdat het gaat over werkafspraken met betrekking tot de samenwerking tussen de gemeente en de adviserende organisaties.

Afgelopen dinsdag heeft wethouder Eef van Turnhout het eerste reglement met het Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers ondertekend. Binnenkort volgt ook de ondertekening van de afspraken met de andere organisaties, namelijk de Adviesraad sociaal domein, het CG Platform, de Seniorenraad en CLIP.


Een initiatief van Ons Son en Breugel, Toine Buijtels Events en Multi Show Productions. Kijk voor meer informatie op de website van Snow Radio.