Search
Close this search box.

Nieuwe portefeuilles college heeft natuurlijke verdeling

Foto: Ons Son en Breugel

Met een nieuwe samenstemming van het college hoor een nieuwe portefeuilleverdeling, waarbij iedereen een eigen persoonlijk dossier heeft om eigen te maken.

Vandaag stond de eerste collegevergadering in de nieuwe samenstelling in de agenda’s van de burgemeester en wethouders. Tijdens de vergadering werd meteen een nieuwe portefeuilleverdeling gemaakt om te zien welke onderwerpen bij wie komen te liggen. Hierbij is een natuurlijke verdeling gemaakt waarbij iedereen een onderwerp heeft dat dicht bij de persoon staat.

Over het algemeen is de portefeuilleverdeling hetzelfde gebleven. Het nieuwe gezicht in het college, Eef van Turnhout, heeft het overgrote deel van de portefeuilles van Robert Visser overgenomen. “Ik ga de komende vier maanden projecten verder handen en voeten geven,” zegt de wethouder. Eef stapt op een rijdende trein en zal sommige portefeuilles wat af moeten remmen om de materie zich eigen te maken en sommige portefeuilles met hetzelfde tempo voortzetten.

Eef van Turnhout heeft als extra portefeuille toerisme en recreatie gekregen, een onderwerp dat hem persoonlijk ligt. “Ik hoop dat er tijd over is voor toerisme en recreatie. Ik wil energie steken in het trotser maken van de inwoners in hun eigen dorp.” Hoewel hij zich bewust is van zijn korte ambtsperiode, wil Eef van Turnhout een start gaan maken om te inventariseren wat er allemaal aan toerisme en recreatie in Son en Breugel te vinden is, waarbij ook natuurgebieden speciale aandacht krijgen.

Ook staat binnenkort de visie Science Park op de agenda van de commissie grondgebiedzaken, een project waar van Turnhout persoonlijk erg over te spreken is en zich hard voor wil maken. In de portefeuilles gezondheidbeleid en CMD, WMO en jeugdzorg wil van Turnhout meer inzicht gaan krijgen in de kosten en de verantwoording van deze kosten.

Angel uit de discussie

Een belangrijk dossier van Robert Visser, het MFA, is doorgegeven aan wethouder Kees Vortman. Om diverse redenen is gekozen om deze portefeuille, omgedoopt tot de portefeuille dorpshuis centrum Son, over te dragen. Wethouder Kees Vortman: “het is een logische stap. Er gaat enige tijd overheen om een dossier eigen te maken in korte tijd, dan is het logischer om de portefeuille over te dragen aan iemand die al bekend is met de portefeuille.” Wethouder Eef van Turnhout: “het leek ons beter om geen Dorpsbelang wethouder op deze portefeuille te zetten. Hiermee hopen we de angel uit de discussie te halen.” Vortman wil met gepaste spoed verder met het dossier, waarbij een vernieuwde plan van aanpak de eerste stap is.

Door de portefeuilleverdeling wordt Vortman hiermee de spin in het web omtrent het dorpshuis. Eef van Turnhout gaat over de centrumvisie, terwijl wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen gaat over grondzaken en Kees Vortman over het dorpshuis en parkeren. Door de taken te verdelen zullen partijen soms met meer dan één wethouder aan tafel te zitten.

Het is daarbij ook een logische stap dat wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen de portefeuille milieu en afval in de portefeuille duurzaamheid verwerkt. Daarmee is een belangrijke portefeuille van Visser, die grote stappen heeft gemaakt in het omgekeerd inzamelen en afvalscheiding, ingevoegd in een portefeuille waar het nu eigenlijk thuis is gaan horen. De komende tijd gaat wethouder van den Nieuwenhuijzen aan de slag met de ondergrondse afvalinzameling, zoals dit nu al succesvol getest is in de wijk ’t Zand.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play