Nieuwe voertuigen gemeente blijven mogelijk toch CO2 uitstoten

CO2 vrije elektrische bedrijfsauto gemeente Son en Breugel
Foto: Ons Son en Breugel

Nieuw aan te besteden bedrijfsvoertuigen van de gemeente stoten wellicht toch CO2 uit, ondanks de hoge duurzaamheidsambities. De komende twee jaar staat vijf voertuigen op de nominatie om te vervangen, maar of deze elektrisch worden is nog onduidelijk.

De gemeente presenteerde in in februari 2021 een fonkelnieuwe auto. Het knalgele busje rijdt in de omgeving rond voor diverse doeleinden. Volledig elektrisch, net als de voorganger die afgeschreven was. Trots prijkt dan ook de tekst Wij rijden 100% elektrisch op het voertuig, samen met het herkenbare logo van de gemeente.

Toch rijdt de gemeente nog niet 100% elektrisch. Op de gemeentewerf staan diverse voertuigen die nog rijden op fossiele brandstoffen. In 2023 worden er echter drie bedrijfsauto’s vervangen. In 2024 volgt het vervangen van een tractor en een loader van de gemeente. De voertuigen worden met nog te starten aanbestedingstrajecten ingekocht.

Ambitie

Het is onzeker of deze nieuwe voertuigen 100% elektrisch (of een andere vorm van CO2 vrije aandrijving) worden. Hoewel de gemeente er wel voor wil gaan, is dat afhankelijk van de techniek en beschikbaarheid. “De ambitie is om duurzaam in te kopen en zoveel als mogelijk voertuigen en apparatuur in te zetten waarvoor geen fossiele brandstoffen nodig zijn,” zegt wethouder Jan Boersma (CDA) in een reactie op vragen van Ons Son en Breugel.

Ook de benodigde stroom voor de voertuigen moet meegenomen worden als de gemeente de markt gaat verkennen. “Voor de energievoorziening van deze voertuigen is nogal wat extra elektriciteit nodig. Het ligt voor de hand dat de beschikbaarheid van nieuwe stroomaansluitingen een belangrijk aandachtspunt wordt bij de aanbesteding.”

Ondertussen blijft de gemeente streven naar een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie en een klimaatneutrale gemeente in 2030. “Wij willen de transitie naar een fossielvrije samenleving versnellen.”

Post article

Post article