Search
Close this search box.

Nu al weerstand tegen nieuwe parkeerplannen centrum

Nu al weerstand voor nieuwe parkeerplannen centrum
Foto: Ons Son en Breugel

Nog voordat wethouder Robert Visser zijn ideeën om het parkeerprobleem in het centrum op te lossen kan presenteren, komen mensen al in actie.

Komende donderdag, tijdens de commissievergadering grondgebiedzaken, zal wethouder Robert Visser zijn plannen voor het parkeren in het centrum presenteren aan de commissieleden. De plannen omvatten onder andere het instellen van een blauwe zone op zaterdag op het 17 Septemberplein en de Boslaan tussen de Europalaan en Hendrik Veenemanstraat, het verplaatsen van de gereserveerde parkeerplaatsen voor huisartsen, het beter utiliseren van de parkeerplaats bij de protestantse kerk, het aanpassen van het Raadhuisplein om de markt anders in te delen en het toegankelijker maken van de parkeerplaats in de Rietlaan.

Het laatste plan zet echter kwaad bloed bij de buurtbewoners nabij de Schietbaan. Het plan omvat onder andere dat de Schietbaan, een zijstraatje van de Boslaan, aangepast wordt om de parkeerplaats in de Rietlaan vanaf de Boslaan toegankelijk te maken. Deze kleine parkeerplaats wordt ook aangepast, zodat er meer auto’s kunnen parkeren.

De plannen werden vorige week door Hugo Smits, beleidsmedewerker verkeer en vervoer van de gemeente, via de telefoon gedeeld met een buurtbewoonster, die toen al aangaf dat zij deze plannen aan gingen vechten. Volgens de gemeente waren de buurtbewoners uitgenodigd om hun ideeën tijdens de parkeerbijeenkomst van begin februari te delen, een bijeenkomst waar zij geen uitnodiging voor hadden ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst is ook niet gesproken over het aanpassen van de Schietbaan en gebruik van de parkeerplaatsen in de Rietlaan.

“Het wordt je door de strot geduwd,” zegt de buurtbewoonster in een reactie aan Ons Son en Breugel. Het woongenot van de buurt gaat achteruit in haar ogen en regelmatig spelen er kinderen op de Schietbaan. De huizen aan de Schietbaan zijn niet de goedkoopste en de keuze om daar te wonen is mede gemaakt door de rustige straat achter de huizen. “Dalijk hebben de bewoners van de Hendrik Veenemanstraat aan de voor- en achterkant een doorgaande weg.”

Toen ze aangaf aan Hugo Smits dat zij in bezwaar zou gaan tegen de plannen, werd volgens haar gezegd dat ze “juridisch geen zaak hebben.” Ook begrijpt ze niet waarom de houten paaltjes in de Rietlaan niet weg kunnen, waardoor de parkeerplaats vanaf de Europalaan gemakkelijker toegankelijk wordt. “Ik heb het gevoel dat er een hand boven hoofd wordt gehouden van één van de buurtbewoners,” maar ze kan dit niet bewijzen. Inmiddels is ze volop motivatiebrieven aan het verzamelen van buurtbewoners om de onvrede zo veel mogelijk kracht bij te zetten, die ze dinsdag wil presenteren aan de gemeente. Wethouders Visser wenste bij navraag niet inhoudelijk in te gaan op de klachten.

Maar naast boze buurtbewoners is ook in de gelederen van het college weerstand. Wethouders Kees Vortman heeft een minderheidspositie ingenomen over de parkeerplannen. Wethouder Vortman is groot voorstander van ondergronds parkeren, zodat het straatbeeld in het centrum veel mooier wordt.

“Het komt niet vaak voor in dit college dat er een minderheidsstandpunt in wordt genomen. Ik heb er een tijdje over nagedacht en wil het niet groter maken dan het is, maar mijn standpunt met betrekking tot parkeren mag bekend zijn. In 1999 heb ik dat standpunt al ingenomen omdat ik eigenlijk vond dat we het blik uit het dorp moesten krijgen en dat ondergronds parkeren in mijn ogen daar de beste keus voor was. En dat vind ik nog steeds.”

Voor de wethouder is ondergronds parkeren een mooiere oplossing dan meer ruimte creëren voor bovengronds parkeren. “Ik vind ook dat wij voldoende parkeerplaatsen in het centrum hebben, maar dat ze slecht liggen.” Een parkeerkelder onder het MFA zou volgens wethouder Visser niet tot de mogelijkheden behoren: het huidige ontwerp (waar vanuit inwoners al de nodige kritiek op is) is niet gebouwd op een ondergrondse parkeerkelder.


Lees meer over het centrum


In plaats van dit bericht liever jouw nieuwsbericht gelezen?

Hier had jouw nieuwsbericht kunnen staanWij zitten klaar om je berichtje te ontvangen en waar nodig te helpen om jouw bericht perfect te maken voor publicatie.