Omgevingsdienst waarschuwt voor risico’s asbestdaken

Omgevingsdienst waarschuwt voor risico’s asbestdaken
Foto: Gemeente Son en Breugel

Het in bezit hebben van asbestdaken is in 2024 formeel verboden. De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) waarschuwt dat de risico’s van asbestdaken voor zowel eigenaren als de omgeving toenemen.

De dienst roept de gemeente op om burgers hierover te informeren. Asbestdaken zijn versleten en aan vervanging toe. Oude daken verpulveren geleidelijk waarbij asbestvezels vrijkomen. De eigenaren van de asbestdaken zijn verantwoordelijk voor de verwijdering van het asbest. Slijtage is één van argumenten die de omgevingsdienst noemt in de oproep aan eigenaren van asbestdaken om deze daken nu al te (laten) verwijderen.

Volgens berekeningen moet er in Noord Brabant nog circa 18 miljoen m2 asbestdak gesaneerd worden. Als iedereen daarmee zou wachten tot de datum van 2024 nadert, ontstaat er een capaciteitsprobleem bij de asbestsaneringsbedrijven. Dat leidt weer tot hoge kosten om een en ander straks toch nog op tijd klaar te hebben. Eigenaren en omwonenden zijn vanaf nu goeddeels onverzekerd

De Omgevingsdienst stelt daarnaast dat verzekeraars hun polisvoorwaarden dusdanig hebben veranderd dat mensen en bedrijven over het algemeen onvoldoende verzekerd zijn. Bij de opstalverzekeringen is asbest niet of maar deels nog verzekerd. Voor aansprakelijkheidsverzekeringen geldt nu al dat schade door asbest vaak niet meer verzekerd is. Burgers denken voldoende verzekerd te zijn, maar zijn dat niet.

Meer informatie over asbestdaken is te verkrijgen bij Dave Rensman en Marco Peeters van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant www.odzob.nl, Telefoon 088 – 369 03 69. E-mail: d.rensman@odzob.nl m.peeters@odzob.nl

Post article

Post article