Oncomfortabele bankjes in de raadzaal onderwerp van discussie

De bankjes van het publieke tribune van de raadzaal
Foto: Ons Son en Breugel

Het was een allerminst prettige discussie in de raadzaal over de oncomfortabele bankjes op het publieke tribune, maar er wordt naar gekeken. Binnenkort wordt er getest met een nieuw ontwerp.

Inwoners van Son en Breugel konden weer even aanschuiven als publiek bij fysieke gemeenteraadsvergaderingen. Maar het bijwonen van zo’n vergadering was alles behalve comfortabel. De bankjes op de publieke tribune vielen niet in de smaak. Omdat de raadzaal door corona amper werd gebruikt, heeft het even geduurd voordat de klachten vanuit het publiek boven kwamen drijven.

Hoewel het esthetisch fraai ontworpen was, blijkt de rugleuning veel te laag. Helga Helders (Voor U) noemde het ontmoedigingsbeleid in het begrotingsdebat in november en nodigde de burgemeester uit om eens drie uur op de bankjes te gaan zitten.

Unaniem besluit

Daar ergerde burgemeester Hans Gaillard zich aan en kwam fel uit de hoek. “Over de designbankjes hier in de zaal wordt gesproken als zijn die van ontmoedigingsbeleid voor participatie. Daar heb ik me aan gestoord en medewerkers in het gemeentehuis zich behoorlijk aan gestoord.”

“Ik wijs erop dat de raad twee keer apart bijeen is geweest over de renovatie van het gemeentehuis. Over de inrichting van de raadzaal is apart een bijeenkomst geweest en de raad heeft unaniem een besluit genomen. Dan vind ik dat je als raadslid daarvoor ook de verantwoordelijkheid moet nemen en het resultaat niet moet beschouwen als iets waarvoor je geen verantwoordelijkheid draagt. Een besluit van de raad, zeker als dat unaniem is, is een besluit waar de hele raad verantwoordelijkheid voor draagt en die verantwoordelijkheid ook naar buiten toe uit moet dragen.”

Hoe zit het nou precies?

Na de tirade heeft Ons Son en Breugel gevraagd hoe deze situatie is kunnen ontstaan. Er is over de raadzaal wel in het openbaar gesproken over de raadzaal samen met de audiovisuele middelen, maar hier is geen apart raadsbesluit over genomen. Enkel het raadsmeubel is in een openbare vergadering besproken.

De gemeenteraad heeft bij het akkoord op het definitieve ontwerp van het gemeentehuis akkoord gegeven voor het eindproduct. In aparte sessies met de architect, die in beslotenheid zijn gevoerd, is de gemeenteraad meegenomen in het proces om te komen tot de bankjes. Op- en aanmerkingen zijn meegenomen om te komen tot een interieurboek, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in oncomfortabele designbankjes.

Aanpassing bankjes

Toch wordt er gekeken naar een oplossing. “De rugleuningen zitten met latjes vast,” licht projectleider Chris Spooren toe. “Die kunnen we eraf schuiven, aanpassen en terugplaatsen voor hogere exemplaren. Eerst gaan we het bij één bankje proberen. Als het bevalt worden ook de andere bankjes aangepast.”

Nu de gemeenteraad voorlopig weer op afstand vergadert, is er tijd om de aanpassing te doen. Het testbankje kan dan uitgebreid getest worden op comfort, voordat er definitief een nieuw besluit is genomen. Spooren: “Dat doen we zorgvuldig en in samenspraak.”

Post article

Post article

Deel dit nieuws

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter

Meer nieuws