Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ondernemers Ekkersrijt op bezoek bij commissaris van de Koning

Ondernemers Ekkersrijt op bezoek bij commissaris van de Koning
Foto: Q-Studio

Deze keer geen OVE (Ondernemers Vereniging Ekkersrijt) netwerkbijeenkomst op Ekkersrijt, maar in ‘s-Hertogenbosch bij de commissaris van de Koning Wim van de Donk.

Een caravaan van ruim 25 ondernemers trok vanuit Ekkersrijt naar het provinciehuis langs de A2 in ’s Hertogenbosch. Bij aankomst kregen de ondernemers van de OVE een rondleiding door het gebouw, waar onder andere de hoogte verdieping (etage 23) en de atoomkelder uit de tijd van de koude oorlog aan werd gedaan. De ondernemers konden zich hierbij een voorstelling maken over ‘hoe te handelen in die tijd bij een crisis’.

Foto: Q-Studio

Daarna was het woord aan de heer Wim van de Donk,  Commissaris van de Koning Provincie Noord-Brabant. Hij nam ons mee in wat er allemaal wordt besproken in de raadzaal van het provinciehuis. Alle aanwezigen konden zelf ervaren hoe het is om in deze raadzaal te zitten, inclusief de interruptie microfoon. Alle provinciale beleidsvraagstukken worden minimaal een keer per maand door de diverse partijen besproken en er wordt levendig over gedebatteerd, waaronder onderwerpen die belangrijk zijn voor de ondernemers op Ekkersrijt zoals het verbeteren van de kennisregio, economie, bereikbaarheid, wonen en werken. Ook Natuur en cultuur vormen hierin een belangrijk punt van debat.

Er was ook alle ruimte voor de aanwezige ondernemers om vragen te stellen over wat hen bezig hield. Amanda Schiltmans, van Q-Studio en tevens voorzitter van Stichting Statiegeld op Jeugd (SOJ), maakte graag gebruik van deze gelegenheid om haar zorgen over het snel vergrijzende Son en Breugel te delen met de commissaris. Roel Greve van Koop Kantoormeubilair en Inrichtingen was vooral geinteresseerd welke beslissingen nu hier genomen worden en welke er nu precies bij de gemeente liggen. Duidelijk werd dat strategische keuzes genomen worden bij de provincie en gemeentes dit op het lokaal niveau doen.

Foto: Q-Studio

De Ruit

Ook was er een vraag van een van de aanwezigen over ‘De Ruit’ rond Eindhoven/Nuenen/Helmond. Bereikbaarheid en korte reistijden, zijn voor ondernemers van groot belang. Met de toenemende drukte en daarmee langere reistijden, ontstaat er in de regio Eindhoven een uitdaging op dit gebied. De vraag was dan ook wat de provincie doet, en gaat doen, hieraan. Wim van de Donk gaf aan dat er soms belangen ‘botsen’ en dat daarom ontwikkelen niet zo verlopen als dat er wellicht door iedereen gewenst is. Hij geeft aan dat mobiliteit een van de terugkerende onderwerpen zijn op de provincie agenda en dat hierover nog veel besproken moet worden.