Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ondertekening convenant met Stichting Leergeld

Op vrijdag 2 juni 2017 om 9:00 uur ondertekenen wethouder Kees Vortman en Maarten Claessens van Stichting Leergeld Best, Oirschot, Son en Breugel een convenant
Foto: Pixabay CC0

Op vrijdag 2 juni 2017 om 9:00 uur ondertekenen wethouder Kees Vortman en Maarten Claessens van Stichting Leergeld Best, Oirschot, Son en Breugel een convenant met afspraken over de doelen en de uitvoering van het gemeentelijk armoedebestrijdingsbeleid.

Klijnsma-gelden

Eind 2016 hebben staatssecretaris Klijnsma (namens de regering) en het VNG afspraken gemaakt over de bestrijding van armoede onder kinderen. Daartoe is aan de gemeenten structureel geld beschikbaar gesteld, de z.g. Klijnsma-gelden. Voor de gemeente Son en Breugel is dit € 55.000,- per jaar, een significante verhoging van de tot nu toe beschikbare gelden.

In goed overleg met het Clip wordt dit geld door middel van een subsidie aan de Stichting Leergeld Best, Oirschot, Son en Breugel beschikbaar gesteld (Leergeld BOS). Leergeld BOS zal ook de toekenning doen van bijdragen voor kinderen die tot nu uit het gemeentelijk Sociaal Fonds plaats vinden. Leergeld BOS werkt samen met scholen, plaatselijke organisaties e.d. waardoor de beschikbare middelen zo efficiënt en effectief mogelijk bij de doelgroep terecht komen.
Leergeld BOS start per 1 juli 2017 met de extra werkzaamheden.

Steun in natura

Leergeld BOS is een zelfstandige stichting en al ruim 10 jaar actief in de gemeente Best, Oirschot en Son en Breugel. Uitgangspunt voor Leergeld is dat álle kinderen in Son en Breugel (ook zij die nog niet de weg naar deze ondersteuning hebben gevonden) de kans moeten hebben om later mee te tellen. Door het geven van een financieel steuntje in de rug wordt een sociaal isolement voorkomen. De steun wordt gegeven in natura, niet in geld. Ieder kind (tot 18 jaar) van ouders met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau komt in aanmerking voor een bijdrage in sport (contributie, sportkleding, materialen), school (leermiddelen, pc/laptops, ouderbijdrage, schoolreizen, zwemlessen), cultuur (muziek- /balletlessen) en welzijn.

Persoonlijke benadering

Aanvragen voor een financiële bijdrage worden na een persoonlijk gesprek door Stichting Leergeld in behandeling genomen. In tegenstelling tot de oude gemeentelijke regeling hanteert Stichting Leergeld een inkomenstoets van 120%. Jaarlijks rapporteert Leergeld B.O.S. aan de gemeente op hoofdlijnen, niet op individueel niveau.

Op dinsdag 6 juni aanstaande komt de aanpak van het college en Leergeld BOS aan de orde in de commissievergadering Burgerzaken.

 


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play