Search
Close this search box.

Onderzoek naar andere manier van afvalinzameling in 2023

Een ondergrondse vuilcontainer voor afvalinzameling in 't Zand
Foto: Ons Son en Breugel

Ondanks de keuze om het huidige systeem voor afvalinzameling te behouden, wordt er gekeken naar alternatieven zoals omgekeerd inzamelen en diftar.

De komende maanden maakt Son en Breugel zich op om te wisselen van afvalinzamelaar. Het contract met het lokale Baetsen/Remondis loopt af. Blink neemt het stokje over en zal onder andere het ophalen van oud papier, PMD, restafval en GFT voor haar rekening nemen. Op de nu nog gebruikelijke wijze van bakken en zakken aan de straat zetten, maar dat gaat in de toekomst mogelijk veranderen.

De gemeente gaat in 2023 onderzoeken of andere vormen van inzameling mogelijk zijn. Gedacht wordt hierbij aan het omgekeerd inzamelen via (ondergrondse) centrale opvanglocaties of diftar. De gemeente wacht nu nog met het onderzoek “zodat er voldoende tijd is om de overgang naar Blink te regelen.” Wat er gaat veranderen heeft Ons Son en Breugel eerder al uitgelegd in een explainer video.

Het onderzoek is onder andere nodig omdat de gemeente haar doelstelling van 5% restafval in 2020 niet heeft gehaald. Het huidige percentage restafval ligt op 18%.

Omgekeerd inzamelen en diftar

Het omgekeerd inzamelen werd bij het aantreden van de huidige coalitie van Dorpsvisie, PvdA/GroenLinks en CDA nog controversieel verklaard en geschrapt. Inwoners zouden maximaal 200 meter moeten lopen om hun afval weg te gooien in ondergrondse containers. Dit stuitte op veel verzet, voornamelijk vanwege ouderen die slecht ter been zijn en de huidige ervaringen met storingsgevoelige containers. De huidige raadsperiode is echter gekozen om het huidige systeem aan te houden.

Diftar is een systeem voor de inzameling van afval waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel en wat voor soort afval wordt aangeboden. Hoe meer afval je aanbiedt, hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Wie meer afval weggooit, betaalt dus ook meer. Op deze wijze kan afvalscheiding worden gestimuleerd en mensen bewust worden van de hoeveelheid afval die zij produceren.