Onderzoek naar formatie gemeentelijk personeelsbestand

Interieur van het gerenoveerde gemeentehuis van Son en Breugel
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Met een naderende pensioengolf gaat de gemeente nu vast kijken hoe kennis overgedragen kan worden aan nieuw te werven personeel.

In juni van dit jaar stond de gemeente uitgebreid stil bij de stand van zaken rondom de organisatie. De werkdruk is hoog en er komt ook een pensioengolf aan. Dat bovenop enkele (langdurig) zieken en zwangerschapsverloven. De gemeente gaat daarom in het vierde kwartaal een onderzoek uit laten voeren om kennis over te dragen.

“De afgelopen maanden hebben wij geconstateerd dat de formatieve bezetting binnen onze organisatie op diverse vlakken uit de pas loopt,” zegt de gemeente. “Met dit onderzoek willen we ook in beeld krijgen hoe om te gaan met collega’s die binnen afzienbare tijd met pensioen gaan. Hoe vervangen we hen? Wanneer doen we dat? Hoe vindt de overdracht van kennis plaats?”

Met tijdelijke inhuur is de werkdruk verlicht. Daarvoor is het licht aan einde van de tunnel zichtbaar. “Inmiddels gaat het langzaam wat beter en kunnen we procedures gaan opstarten en vacatures invullen.”

Bezetting team Wijkbeheer

Naast het onderzoek naar de gemeentelijke formatie, is er ook een onderzoek lopend naar team Wijkbeheer. Er wordt daarbij gekeken in hoeverre er voldoende bezetting is en de kwaliteit daarvan. In de loop van het vierde kwartaal worden de uitkomsten van dit onderzoek verwacht.

Post article

Post article