Onderzoek naar verkeerscirculatie meubelboulevard Ekkersrijt

Meubelplein Ekkersrijt
Foto: Ons Son en Breugel

Op meubelboulevard Ekkersrijt wordt op termijn wellicht eenrichtingsverkeer ingesteld. Omdat dit een ingrijpende beslissing is voor zowel winkeliers, consumenten en andere ondernemers wil het college van Son en Breugel eerst een onderzoek naar de verkeerscirculatie op de meubelboulevard. Dit onderzoek moet een beeld geven van de gevolgen van het al dan niet invoeren van éénrichtingsverkeer.

De afrit naar het bedrijvenpark Ekkersrijt staat geregeld vast. Dit heeft onder meer te maken met de capaciteit van het stoplicht richting de meubelboulevard. Door één richting van het stoplicht weg te nemen, wordt de capaciteit van het stoplicht vergroot en de opstopping bij de afrit verminderd. De meest kansrijke richting om weg te nemen, is de verkeersstroom vanaf de meubelboulevard naar de snelweg. Dat betekent mogelijk dat in ieder geval op het eerste deel van de meubelboulevard eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd.

Gezien de impact van een dergelijk besluit, wil het college, in overleg met de gevestigde ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeenteraad, een weloverwogen besluit nemen. Daarom wil het college eerst de gevolgen van een dergelijk besluit in beeld brengen. Daarvoor is het verkeerscirculatieonderzoek nodig. In het onderzoek worden de verschillende modellen onderzocht. De uitkomsten worden vervolgens met alle belanghebbenden besproken en zullen leiden tot een uiteindelijk advies over het al dan niet invoeren van éénrichtingsverkeer op meubelboulevard Ekkersrijt.

Overigens is de aanleg van een tweede ontsluiting van Ekkersrijt op het hoofdverkeerswegennet ook een manier om het vastlopen van de huidige afrit op te lossen. Onlangs is besloten hiervoor een planstudie op te starten. Dit is echter een traject dat meerdere jaren beslaat en de uitkomst is nog onzeker. Om die reden wordt het invoeren van éénrichtingsverkeer op de meubelboulevard Ekkersijt nu al onderzocht. Wel zal rekening worden gehouden met, de effecten van, de aanleg van de tweede ontsluiting.

Post article

Post article