Onderzoeksraad kritisch over ongeluk Ecoson

Een schoorsteenpijn waar rook uit komt bij Rendac
Foto: Ons Son en Breugel

De Onderzoeksraad voor Veiligheid die het ongeluk bij Ecoson concludeert dat aannames aan de basis staan van het ongeluk.

Op 1 april 2014 rond 14.00 uur ontsnapte in een tijdsbestek van 13,5 uur 36,2 ton biogas uit een vergistingsinstallatie bij Ecoson. De ontsnapping vond plaats bij het in bedrijf nemen van een nieuwe navergister, waarbij de druk in de bestaande navergister dusdanig opliep dat het dak losschoot.

Schermafbeelding 2015-11-10 om 11.18.19

Het onderzoeksrapport doet uitgebreid verslag van het incident vol feiten en cijfers. Zo kwam er ongeveer 36,2 ton biogas vrij, waarvan 65% methaan. Naast het losgeschoten dak werden ook ontlastkleppen geopend om schade te voorkomen, waardoor biogas vrij is gekomen.

Aannames

Het onderzoeksrapport concludeert dat er geen goede voorbereiding is getroffen bij het plaatsen van de tweede navergister. Er werd gewerkt aan een in bedrijf zijnde installatie met gevaarlijke stoffen, wat risico’s met zich meebrengt. Ook had het bedrijf verantwoordelijk voor de werkzaamheden geen goed beeld van het proces van gasophoping in de bestaande navergister. Het bedrijf schatte de gasproductie veel lager in en werden alle berekeningen en risico’s ingeschat op basis van aannames.

Schermafbeelding 2015-11-10 om 11.18.35

Ecoson heeft inmiddels maatregelen genomen. Zo worden de ontlastventielen nu automatisch geopend als de druk te hoog wordt. Ook is de insteldruk op de twee navergisters verlaagd zodat afvoer via het waterslot eerder wordt aangesproken. Als laatste is er extra overdrukbeveiliging geïnstalleerd door middel van extra ontlastventielen.

Lees meer

Post article

Post article