Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ontwikkeling intensieve veehouderij wordt maatwerk

Voorlopig geen vergunningen meer voor nieuwe veestallen
Foto: Pixabay CC0

De gemeente wil duidelijk zijn: de ontwikkeling van intentieve veehouderijen in Son en Breugel gaat niet op slot.

De media zou een verkeerde interpretatie hebben gehad over het besluit van de gemeente om de ontwikkeling van intensieve veehouderijen af te remmen. Dit stuitte op veel weerstand binnen ZTLO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie). Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen is met ZTLO afdeling Dommelland om de tafel gaan zitten. In een verklaring proberen beide partijen de lucht te klaren.

Het college besloot om aanvragen van intensieve veehouderij die emissies verhoogden niet meer in behandeling te nemen, naar aanleiding van een rapport van het RIVM. Het onderzoek wijst uit dat in de buurt van veehouderijen COPD-patiënten meer complicaties hebben van hun ziekte. Ook hebben omwonenden een vermindering van de longfunctie door de uitstoot van ammoniak en komen longontstekingen vaker voor. Het eindrapport omtrent dit onderzoek wordt voor het einde van het jaar verwacht.

In lijn met provincie

De provincie stuurde haar gemeentes een brief met een oproep om in gesprek te gaan met de ondernemers over de resultaten uit het rapport. Zowel de ZLTO als gemeente zien de noodzaak dat de emissies omlaag gaan indien dit in het belang van de gezondheid van de omwonenden als de veehouders zelf is.

Het college heeft naar eigen zeggen met het recente besluit geheel in lijn met de oproep van de provincie gehandeld door de ondernemers die onlangs een aanvraag hebben ingediend daags na het besluit te informeren. Eén van deze aanvragen kan gewoon doorgang vinden aangezien de emissies van het bedrijf niet toenemen. Het andere bedrijf is door de gemeente een overleg aangeboden over mogelijke oplossingen.

Toekomstperspectief

ZLTO afdeling Dommelland waardeert dat de gemeente direct geschakeld heeft met de betreffende ondernemers. Duidelijkheid en toekomstperspectief zijn belangrijk voor ondernemers om stappen te kunnen blijven zetten. Door technische ontwikkeling kan, en wordt, een groot gedeelte van de emissie reeds opgevangen. Hier liggen tevens nog mogelijkheden om ondernemerschap en ontwikkeling de ruimte te geven en een toename van emissies te voorkomen.

Ondernemers moeten kansen blijven krijgen om stappen te kunnen zetten binnen de wettelijke kaders welke er zijn. Dat vraagt om maatwerk in de visie van de gemeente. Zo is het mogelijk om ook met meer dieren ruimte te geven aan het ondernemerschap zonder dat de emissies hoeven toe te nemen (of zelfs afnemen) en werkgelegenheid en dierenwelzijn zelfs verbeteren.


Lees meer over intensieve veehouderij