Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ook Nuenen gaat gewoon door met de huidige koers

Ook Nuenen gaat gewoon door met de huidige koers
Foto: Ons Son en Breugel

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings krijgt van Nuenen precies wat ze wil: een eensgezind en besluitvol Nuenen. Behalve van haar eigen partij.

Hoewel het zomerreces al ingeluid was voor de gemeenteraad van Nuenen, werd naar aanleiding van de brief van Gedeputeerde Staten besloten om een extra gemeenteraadsvergadering in te lassen. De brief van 11 juli waarin de Gedeputeerde Staten de regie over de bestuurlijke toekomst van Nuenen opeist kon niet op de deurmat blijven liggen tot september, als de raad weer bijeen zou komen.

Diverse partijen binnen de gemeenteraad van Nuenen zetten vraagtekens bij de brief. Allemaal subjectieve argumenten volgens Erik Groothoff van het CDA. Lauter het verzoek om voor 1 juli met een standpunt te komen zou een objectief argument zijn. Boudewijn Wilmar van GroenLinks gaf toe dat Nuenen misschien laat begonnen was aan het proces, maar zich keurig gehouden heeft aan de doelstelling zoals opgelegd door de provincie. “Het klopt dat het herindelingsproces lang duurt. Wij zijn laat begonnen, zeer tegen de zin van GroenLinks, maar toen we eenmaal aan de gang waren hebben we ons keurig aan de doelstellingen gehouden. Uit zorgvuldigheidsoverwegingen hebben we niet op 1 juli maar uiterlijk in november de besluitvorming. Waar hebben we het over?”

Maarten Houben, burgemeester van Nuenen, onderschreef dat 1 juli geen juridische basis heeft als harde datum. 1 juli was een mooie datum, maar de raad besloot om aan de slag te gaan in de hoop 1 juli als mogelijke datum te halen. Gaby Scholder van de VVD noemde de brief van Gedeputeerde Staten dan ook niet meer dan “gespierde taal”. Ralf Stultiëns van W70 wil dan ook niets weten van wat Gedeputeerde Staten van plan is. “De raad is hier de baas, de raad bepaalt.”

De enige die oren had naar wat de Gedeputeerde Staten te zeggen had was D66, de partij waar gedeputeerde Anne-Marie Spierings als kartrekker vanuit de provincie ook bij aan is gesloten. Middels een motie, opgesteld op basis van de brief die Gedeputeerde Staten verzonden had, probeerde D66 de brief kracht bij te zetten. Hiervoor was geen enkele steun, enkel kritiek. De motie van VVD, W70 en SP genoot wel brede steun van alle partijen, behalve D66. De motie stelde dat de gemeenteraad bezwaar gaat maken op de opgestarte procedure, gaat onderzoeken of schorsing of vernietiging van het besluit mogelijk is en indien nodig bezwaar aan te tekenen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het publiek had bij het laatste punt zijn twijfels: “dreig nooit met de minister”. Hierbij gaat de raad van Nuenen nog een stapje verder dan de raad van Son en Breugel.

Tot die tijd gaat de raad van Nuenen gewoon door met de besluitvorming omtrent hun bestuurlijke toekomst. Op 28 september zal de raad pas weer bij elkaar komen, waarbij gelijk een voorstel op tafel zal komen te liggen.  17 november zal dan D-Day zijn voor Nuenen als er een besluit zal worden genomen door de raad. Wat 15 augustus, de startdatum van het traject waarin de provincie om tafel wil gaan met Son en Breugel, Nuenen en Eindhoven, zal brengen komt dan ook pas laat op tafel.

Al met al krijgt Anne-Marie Spierings precies wat ze wil: een eensgezind en besluitvol Nuenen dat nu, net als Son en Breugel, gewoon de ingeslagen weg blijft volgen. Het is hoogst merkwaardig te noemen dat haar eigen partij echter besluit niet mee te gaan met de rest van de gemeenteraad.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play