Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ook Sonse Heide en Oud Meer hebben een nieuwe visie

oud meer sonse heideloop Sonse Heide
Foto: Ons Son en Breugel

De komende vijftig jaar gaan de Sonse Heide en het Oud Meer zich ontwikkelen met een nieuwe ontwikkelingsvisie. Het gebied moet aantrekkelijker worden om in te verblijven en beter tegen klimaatverandering gewapend worden.

Een meerderheid van de gemeenteraad kon zich vinden in de ontwikkelingsvisie voor de Sonse Heide en het Oud Meer. Daarin is opgenomen dat het betreffende gebied zich ontwikkelt tot een natuurgebied met een hoge biodiversiteit. Dit zorgt er mede voor dat de natuur daar veerkrachtig is om de klappen van klimaatverandering en stikstofdepositie op te vangen. Maar komt ook meer ruimte voor recreatie.

Maar de ontwikkelingsvisie werd niet zonder slag of stoot aangenomen. Want hoewel de gemeente Best in februari van dit jaar de ontwikkelingsvisie van het gedeelde natuurgebied zo door de gemeenteraad kreeg, wenste de gemeenteraad van Son en Breugel meer zorgvuldigheid.

Transformeren

Want de visie is vergaand. Het stelt kaders hoe beide gemeentes de komende vijftig jaar het natuurgebied willen transformeren. Klimaatadaptatie, biodiversiteit, recreatie, revitalisering en veiligheid staan hierbij centraal.

Ook is er 160.000 euro beschikbaar voor een recreatieve verbinding van het rolstoelpad, worden zijsloten van de Sonse Heideloop bij Rendac afgedamd, komt er onderzoek naar hydrologische herstelmogelijkheden, extra plantmateriaal om de klimaatbestendigheid te verhogen en natuurbeleving.

Niet alle effecten uit de visie zijn direct zichtbaar. Het is vooral een visie van de lange adem, waar volgende generaties plezier van gaan hebben. De gemeenteraad heeft wel de mogelijkheid om tussentijds nog aanpassingen te doen. Periodieke evaluaties, inbreng van stakeholders en burgerparticipatie moeten zorgen dat het plan de goede kant op gaat en blijft gaan.

Tegenstand

De enige partij die tegenstand bood tegen de ontwikkelvisie, was Voor U. Tot het laatste moment heeft de partij geprobeerd om een ‘deja vu moment’ te voorkomen. Zij zien in de visie in hun ogen dezelfde desastreuse plannen als die ook voor de Sonse Bergen werd aangenomen. Bomen tegen de vlakte die naar hun mening gewoon lekker hun eigen gang moeten kunnen gaan in.

Het voorstel van Marianne van der Putte (voor U) in een breed burgerpanel voor het groen in te stellen, waarin iedere inwoner van Son en Breugel zich aan kon melden, kon niet op steun rekenen van wethouder Steven Grevink. De wethouder zag voldoende borging van burgerparticipatie in het amendement van CDA, Dorpsbelang, Dorpsvisie en VVD.