Search
Close this search box.

Ook vleermuizen en kopers overtuigen coalitie niet van uitstel sloop kerk

Ook vleermuizen overtuigen coalitie niet tot uitstel sloop kerk
Foto: Ons Son en Breugel

In een lange, lange vergadering wist Dorpsvisie en CDA geen enkele partij te overtuigen de kerk voorlopig te laten staan.

Dorpsvisie vroeg een extra gemeenteraadsvergadering aan om de sloop van de kerk nog een laatste maal te bespreken, maar moest genoegen nemen met een extra agendapunt in de reeds geagendeerde gemeenteraadsvergadering van 21 december. Een lange zit was vrijwel gegarandeerd voor het in grote getale aanwezige publiek, zeker gezien er maar liefst elf insprekers voor de microfoon plaats gingen nemen en Breugel Bruist ook op de agenda stond. De interesse in de vergadering was zo groot, dat zelfs op de gang en in de hal mensen aanwezig waren om te horen wat het lost van de kerk zou worden.

Met een tweetal (rommelig voorbereidde) moties trachtte de oppositie, Dorpsvisie en CDA, de sloop nogmaals te vertragen. Ditmaal geen enkele weken om de kerst te overbruggen, maar enkele maanden om vleermuizen de kans te geven alsnog te vertrekken uit de kerk en de potentiële kopers de kans te bieden hun plannen concreet te maken. Een laatste strohalm, die door de coalitie met de grond gelijk werd gemaakt.

Joris van Dam van PvdA/GroenLinks zag Hans Verhagen, CEO van Prodrive, niet als een serieuze koper als hij zijn interesse kenbaar maakt in een WhatsApp bericht en geen concrete plannen heeft. Arno Flapper citeerde uit een email van BOEi, een andere potentiële koper, dat vertragingstechnieken toegegeven worden en wenste niet niet mee in te gaan. Dorpsbelang vond de interesse van andere kopers interessant en wenst alle aandacht voor de vleermuizen, maar vond de plannen van de potentiële kopers allerminst concreet.

Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen was kort en resoluut in zijn beantwoording op vragen van de oppositie: de gemeente heeft in zijn ogen voldaan aan de eisen die gesteld zijn om de vleermuizen andere huisvesting te bieden. De provincie en omgevingsdienst zijn nu aan zet om toestemming te verlenen voor sloop, als door hen aangetoond is dat de vleermuizen voldoende beschermd zijn. Ook staat de parochie niet open voor andere kopers. “Het parochiebestuur en het bisdom zien zich als een zeer betrouwbare partij en gaan dan ook eerlijk en zorgvuldig om met de gemaakte afspraken met de gemeente Son en Breugel,” zegt de parochie in correspondentie aan Joris van Dam. “Gelet hierop zullen wij de hierboven genoemde overeenkomst met de gemeente Son en Breugel naleven.”

Dat is dan ook gelijk de laatste kans dat de Sint-Petrus’ Bandenkerk overeind blijft. Tenminste, zo lijkt het. Afgelopen week hebben een groep belanghebbenden samen de stap naar de bestuursrechter gemaakt en een voorlopige voorziening aangevraagd in de hoop het gebouw te redden. Een deel van het publiek zag dit dus ook niet als een definitief einde. Zoals één van de mensen op de publieke tribune zelf zei: “to be continued, het is nog niet gedaan met het kerkgebouw.”


Een initiatief van Ons Son en Breugel, Toine Buijtels Events en Multi Show Productions. Kijk voor meer informatie op de website van Snow Radio.