Zoek
Sluit dit zoekvak.

Openbaar Ministerie eist boetes tot 100.000 euro na vrijkomen gas Ecoson

Een schoorsteenpijn waar rook uit komt bij Rendac
Foto: Ons Son en Breugel

Voor het ontsnappen van 22.500 m³ biogas en het te laat melden van vrijkomen van biogas na een brand moeten Rendac en Ecoson diep door het stof, vindt het Openbaar Ministerie.

In de rechtbank in Den Bosch eiste het Openbaar Ministerie vandaag 100.000 en 75.000 euro boete, dat respectievelijk Ecoson en Rendac moeten betalen. Dat meldt OM.nl. De boete is geëist naar aanleiding van het vrijkomen van 22.500 m³ explosief biogas in november 2015. Het OM verweet de bedrijven er niet alles aan gedaan te hebben om het ongeval te voorkomen of de milieuschade beperkt te houden.

De Omgevingsdienst en inspectie SWZ concludeerden na onderzoek dat door een ongebruikelijk grote schuimvorming in de vergistingsinstallatie de druk te hoog is geworden. Er was niet voldoende anti-schuimmiddel voor handen om dit tegen te gaan, terwijl dat wel zou moeten. Als noodoplossing werd water als anti-schuim middel toegevoegd en de gasmotoren werden uitgezet. Hierdoor kon geen biogas meer afgevoerd worden. Als gevolg van een te hoge druk kwam het dak los, waardoor biogas heeft kunnen ontsnappen. Door het ontsnappen van het biogas, waaronder methaan, is er ernstig gevaar ontstaan voor het milieu en de menselijke gezondheid. In combinatie met een ontstekingsbron kan methaan voor explosiegevaar zorgen.

De risico’s van schuimvorming in de vooraf opgestelde veiligheidsplannen waren onderschat. Ook waren er geen schriftelijke procedures opgesteld hoe te handelen bij schuimvorming. Door miscommunicatie was niet duidelijk dat het anti-schuimvormende middel niet meer aanwezig was.

Ook is in de eis het niet tijdig melden van een brand bij de groengasinstallatie in mei 2015 bij het bevoegd gezag meegenomen. Een melding bij het bevoegd gezag is noodzakelijk om hen in de gelegenheid te stellen eventuele beschermingsmaatregelen voor mens en milieu te nemen. Pas 15 uur na het voorval is er melding gemaakt dat er biogas in de lucht was vrijgekomen door een brand in de gastoevoer naar de vergister.

Volgens de officier van justitie was dit te laat. “Wat opvalt in deze zaak is de bijna amateuristische wijze van beheersing van veiligheidsprocessen. Het beeld komt naar voren van: we doen maar wat. Dat is op zichzelf al kwalijk genoeg bij een reguliere inrichting, maar bij een BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen, red.) kan dat echt niet. Daarvan mag en moet een professionele wijze van handelen worden verwacht. De gevolgen als er iets gebeurt zijn immers groot en daarom moeten risico’s worden geminimaliseerd.”

Op 22 december doet de rechtbank uitspraak.


Een initiatief van Ons Son en Breugel, Toine Buijtels Events en Multi Show Productions. Kijk voor meer informatie op de website van Snow Radio.