Search
Close this search box.

Oppositie vertrekt woedend bij vergadering over zorg Molenstraat/Heistraat

De raadstafel van de gemeenteraad in het gemeentehuis
Foto: Ons Son en Breugel

De oppositiepartijen Dorpsbelang, D66 en VVD staan lijnrecht tegenover coalitiepartijen Dorpsvisie, PvdA/GroenLinks en CDA over de bezuinigingen die Eindhoven doorvoert in de zorg. Dit heeft grote gevolgen voor de jongeren in de Molenstraat en Heistraat. De oppositie is woedend, terwijl alle partijen het eigenlijk eens waren dat alles in het werk moet worden gesteld om de zorg die deze jongeren ontvangen gecontinueerd moet worden.

Eindhoven legt een zorgplafond op. Dit heeft als gevolg dat er onvoldoende budget is voor zes van de negentien jongeren met een beperking in de Heistraat/Molenstraat. Het Regionaal Autisme Centrum, dat de zorg aan de jongeren moet leveren, kan bij herindicatie van de zorg niet garanderen om over voldoende geld te beschikken deze zorg ook te leveren. In een speciaal ingelaste bijeenkomst werd de gemeenteraad, de jongeren, hun ouders en stichting Doorpakken Wonen door Eindhoven bijgepraat, maar dit resluteerde in alleen maar meer vragen en verwarring. Zo bleek de peildatum waarop de herindexering plaatsvond opeens anders te liggen dan eerder bekend was, met grote gevolgen.

Met Elly Brocken van Dorpsbelang voorop werd wethouder John Frenken het vuur door de oppositie aan de schenen gelegd. De wethouder zou te laks zijn geweest in het dossier, de raad niet tijdig en onvoldoende geïnformeerd, niet opgetrokken hebben met andere gemeentes die met dezelfde problemen kampen en veel stres hebben veroorzaakt bij de jongeren en hun families. Beschuldigingen die de wethouder ver van zich af wierp, die mede initiator was van het project Doorpakken Wonen.

Wethouder John Frenken: “ik werd op een gegeven moment geconfronteerd met een peildatum die niet klopt. Vanaf dat moment zag ik dit initiatief de verkeerde kant op gaan. Wij zijn achter de schermen enorm hard gaan werken om de waarheid boven tafel te krijgen. Het kan niet zo zijn dat als er een initiatief ligt met een overeenkomst met een aanbieder, dat die aanbieder niet kan gaan leveren. Ik heb zowel ambtelijk als bestuurlijk met veel mensen gesproken en het RAC gaf het beeld dat zij niet het budget kregen.”

“Mens en zorg onterend”

Een ingediende motie had als doel garanties te stellen voor de zorg, zoveel mogelijk door één en dezelfde zorgaanbieder. De oppositiepartijen waren het er snel over eens dat deze motie doorgang moest vinden. De coalitiepartijen vonden echter dat er, mede door een extra informatiebijeenkomst vlak voor de gemeenteraadsvergadering, gesproken moest gaan worden in een commissievergadering. Een “mens en zorg onterend” standpunt zoals Monique van Zwieten (D66) het noemde, die duidelijkheid wou voor de jongeren..

Dit alles resulteerde tijdens een korte schorsing in een openbare confrontatie tussen Elly Brocken, Remco Heeren (Dorpsvisie) en voorzitter van stichting Doorpakken Wonen Hans Spooren. De emoties liepen hoog op en eindigde in het vertrek van de oppositiepartijen bij de raadsvergadering. De partijen konden het niet verkroppen dat er ruzie werd gemaakt over de rug van zorgbehoevende jongeren die, door het vermeende gebrek aan daadkracht, nu een onzekere kerst tegemoet gaan.

Plaatsvervangend voorzitter Frans Meulenbroeks (Dorpsvisie), die de ambtsketen van burgemeester Hans Gaillard tijdelijk om mocht hangen door vakantie, trachtte de vergadering nog voort te zetten. Maar Joris van Dam (PvdA/GroenLinks) vond het ongepast om beslissingen te nemen zonder de overige partijen aan tafel. Een sentiment dat gedeeld werd door de overige coalitiepartijen.

https://twitter.com/onssonenbreugel/status/1075831296813924357