Oproep: welke stellingen wil jij voorleggen aan de politieke partijen?

Stembus met beeldmerk van de Ons Stemhulp voor stemadviezen
Foto: Ons Son en Breugel

Binnenkort kan Son en Breugel onafhankelijk stemadvies inwinnen bij de Ons Stemhulp, maar deze is niet compleet zonder stellingen van inwoners. Daarom roept Ons Son en Breugel iedereen op vóór 14 januari 2022 stellingen in te sturen om voor te leggen aan politieke partijen.

14, 15 en 16 maart gaat Son en Breugel naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezing. Dan zijn de inwoners aan zet om de kiezen wie zij de komende vier jaar in het hoogste lokale bestuursorgaan van het dorp willen hebben. Politieke partijen gaan de komende tijd het dorp in om hun verkiezingsprogramma te presenteren aan de inwoners.

Om de inwoners van Son en Breugel op een onafhankelijke manier bij te staan in hun keuze, is de Ons Stemhulp ontwikkeld. Alle lokale partijen hebben toegezegd mee te willen werken. Dit doet Ons Son en Breugel onafhankelijk en op eigen kosten, om neutraliteit te kunnen waarborgen. Ook heeft Ons Son en Breugel iedere vorm van politieke advertenties afgewezen.

Stellingen

Om op een eenduidige manier te zien welke partij het beste bij je past, legt Ons Son en Breugel stellingen voor in de Ons Stemhulp. Deze stellingen zijn ook ingevuld door de politieke partijen. Een stelling kan gaan over uiteenlopende onderwerpen zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, financiën, leefbaarheid en natuur.

Per stelling kan aangeven worden hoe eens of oneens je er mee bent, op een schaal van één tot vijf. Ook kan aangegeven worden of je de stelling belangrijk, onbelangrijk of neutraal vindt. Dit alles wordt afgewogen tegen wat de politieke partijen in hebben gevuld. Ook kun je lezen wat het standpunt is van de partij over de stelling.

Aan het einde krijg je een onafhankelijk en vrijblijvende uitslag. De Ons Stemhulp geeft dan aan hoeveel procent een bepaalde partij bij je past. Ook krijg je van iedere partij een korte toelichting op het partijprogramma.

Welke stelling wil jij voorleggen?

De politieke partijen krijgen binnenkort een lijst met stellingen doorgestuurd om in te vullen. Zij zijn in de gelegenheid gesteld om stellingen aan te leveren. Maar ook de inwoners van Son en Breugel kunnen de partijen prikkelende stellingen voorleggen. Zo kunnen de inwoners van Son en Breugel aangeven wat er bij hen leeft en wat zij belangrijk vinden voor de komende vier jaar.

Stellingen voor de Ons Stemhulp kunnen aangeleverd worden bij Ons Son en Breugel. Dat kan door uiterlijk 14 januari een email te sturen naar de redactie via redactie@onssonenbreugel.nl, te reageren op social media of een persoonlijk bericht.

Post article

Post article