Search
Close this search box.

Opvanglocatie 200 asielzoekers op Ekkersrijt medio juli open

Ekkersrijt 6040, de opvanglocatie voor asielzoekers
Foto: Jordi de Bruijn/SQ Vision

In reactie op de voortdurende crisissituatie rondom de opvang van asielzoekers heeft de gemeente Son en Breugel besloten tijdelijk onderdak te bieden aan maximaal 200 asielzoekers. Dit besluit werd genomen door het college van burgemeester en wethouders, waarbij werd benadrukt dat deze actie voortkomt uit een humanitair oogpunt.

De opvanglocatie zal worden gevestigd in het pand aan Ekkersrijt 6040 en de periode van opvang bedraagt maximaal zes maanden. De volledige kosten voor deze opvang worden gedekt door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het pand aan Ekkersrijt 6040 is gekozen vanwege de snelle realisatiemogelijkheden van een Tijdelijke Gemeentelijke Opvanglocatie (TGO). De eigenaar heeft de locatie per direct beschikbaar gesteld en het pand kan eenvoudig worden aangepast voor tijdelijke opvangdoeleinden. Deze praktische overwegingen maakten Ekkersrijt 6040 de meest geschikte optie.

De asielzoekers die in de TGO worden opgevangen, zijn allen aangemeld in Ter Apel en bevinden zich momenteel in de asielprocedure. Zij wachten op de voortgang van hun procedure. De exacte samenstelling van de groep asielzoekers is op dit moment nog niet bekend.

Opening opvanglocatie medio juli

Om de opvanglocatie te kunnen realiseren, is een omgevingsvergunning nodig. De procedure hiervoor wordt nu gestart. De verwachting is dat de locatie medio juli gereed zal zijn om de asielzoekers te ontvangen.

De gemeente heeft een projectleider aangesteld om de opvanglocatie te faciliteren. Het beheer van de locatie zal uitgevoerd worden door een professionele en ervaren organisatie, in nauwe samenwerking met COA en diverse maatschappelijke partners. Veiligheid en leefbaarheid voor zowel de asielzoekers als de omgeving zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

Veiligheidsmaatregelen en dagbesteding

Er wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week beveiliging aanwezig zijn op de locatie, inclusief toegangscontrole. Tevens worden er afspraken gemaakt met de politie over handhaving. Voor de asielzoekers wordt dagbesteding georganiseerd om hun verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

De omliggende bedrijven worden vandaag per brief geïnformeerd over de komst van de opvanglocatie. Daarnaast zal er, voordat de locatie officieel opent, een bijeenkomst worden georganiseerd voor de bedrijven in de directe omgeving om hen verder te informeren en eventuele vragen te beantwoorden.

Eindhoven heeft recentelijk bekendgemaakt dat zij ook een asielopvang openen, aan de Eindhovensweg. Gemeente Son en Breugel heeft ook al de voormalige Boerenbond locatie aangekocht met als gedachte hier een opvang te realiseren.