Zoek
Sluit dit zoekvak.

OVI Service volgens rechter wel parkeerdienst

ovi service
Foto: Ons Son en Breugel

Is OVI Service een parkeerdienst of een een autoservicedienst? De rechter oordeelt.

Het college van burgemeester en wethouders hadden OVI Service, een BV waarbij de voormalige diensten van Eazzypark schuil zouden gaan, een dwangsom boven het hoofd gehangen van 15.000 euro. Het bestemmingsplan zou een parkeerdienst op Ekkersrijt verbieden, maar OVI Service probeerde onder deze belemmering uit te komen door parkeerdiensten aan te bieden in combinatie met autoservice.

De rechter is er aan te pas gekomen om uitspraak te doen over de diensten. De uitspraak is in het voordeel van de gemeente Son en Breugel: volgens de rechter is er geen sprake van een servicebedrijf en worden er inderdaad parkeerdiensten aangeboden. Dit bleek onder andere uit de viertien controles die de boa’s uitvoerden, waarbij slechts twee dagen personeel aan werd getroffen op Ekkersrijt 3102 om service te verlenen.

Toch is het geen algehele overwinning voor de gemeente Son en Breugel. Door het onzorgvuldig opstellen van de dwangsom door de gemeente hoeven er nog geen auto’s van het terrein afgehaald te worden totdat de bezwaarprocedures zijn afgerond.

Lees meer over OVI Service