OZB, riool en afval: dit ga je volgend jaar voelen in je portemonnee

Portemonnee met geld
Foto: Pexels CC0

Met de huidige staat van de economie is het handig om alvast te weten hoeveel je meer gaat betalen aan OZB, riool- en afvalstoffenheffing. Wij zetten het voor je op een rijtje.

De meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeente Son en Breugel geeft inzicht in de plannen voor de toekomst. De gemeente staat daarbij ook stil in de stijgen van de kosten voor de inwoners. De kosten gaan stijgen, al heeft de gemeente haar best gedaan om de stijging minder hard aan te laten komen. Deels doen zij dit door in een greep in eigen kas te doen.

OZB

Onroerendezaakbelasting (OZB) is in Nederland een belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. Alle gemeenten in Nederland heffen OZB, zo ook Son en Breugel.  Elke gemeente mag de ozb-tarieven zo hoog maken als zij zelf wil, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft met de Rijksoverheid afspraken gemaakt over de maximale stijging van de landelijke OZB-opbrengst. Dit heet de macronorm.

In 2023 moet meer betaald gaan worden voor OZB. Het OZB tarief is alleen met inflatiecijfers geïndexeerd met het indexpercentage vanuit de macro economische verkenning van de septembercirculaire 2021. Daarmee hebben de inwoners van Son en Breugel geluk dat er niet gewerkt wordt met de huidige inflatiecijfers van 14,5%. De stijging komt daarom in 2023 uit op 2,2%.

Soort20222023
OZB Eigenaar Woning0,0841%0,0754%
OZB Eigenaar Niet-woning0,1969%0,1954%
OZB Gebruiker Niet-woning0,1623%0,1610%

Rioolheffing

Rioolheffing is een belasting in Nederland die geheven wordt door een gemeente voor (de mogelijkheid tot) het gebruik van de riolering. De aanleg en het beheer van de riolering is namelijk een gemeentelijke taak. De wet geeft aan dat de begrote baten van de rioolheffing niet hoger mogen zijn dan de begrote lasten.

Ook de rioolheffing gaat in 2023 omhoog met iets minder dan acht euro. Dat geldt voor zowel hemelwater afgekoppelde huishoudens als de woningen die nog niet afgekoppeld hebben. Het verschil tussen beide soorten rioolheffing blijft wel even groot: 50 euro.

Soort20222023
Rioolheffing woningen (afgekoppeld)€ 141,96€ 149,76
Rioolheffing woningen (niet-afgekoppeld)€ 191,96€ 199,76

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing is een belasting voor het ophalen en verwerken van huishoudelijke afval. De afvalstoffenheffing is een heffing van de gemeente. Daarmee betaalt de gemeente Blink om het grof vuil, PMD en oud papier op te halen en de milieu straat open te houden.

In tegenstelling tot vorig jaar gaat de afvalstoffenheffing dit jaar wel omhoog. In 2021 besloot de gemeenteraad om de afvalstoffenheffing te bevriezen en het verschil uit eigen zak te betalen, omdat de stijging te hoog was. In 2023 gaan de kosten met 29 euro omhoog. “Ongeveer de helft van de kostenstijging wordt doorberekend in de afvalstoffenheffing van 2023,” zegt de gemeente. “De overige 29 euro vangt het college op via de algemene middelen.”

Soort20222023
Afvalstoffenheffing éénpersoonshuishouden€ 231,60€ 266,64
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden€ 290,28€ 325,80

Politiek aan zet

Nu de gemeente haar plannen voor 2023 kenbaar heeft gemaakt, is het aan de gemeenteraad om te zien of zij hiermee akkoord gaan. Zij krijgen op 3 en 9 november de kans om hun visie (de algemene beschouwing) kenbaar te maken op de begroting en hoe zij denken over de dekking van kosten. Mogelijk komen er dus nog aanpassingen aan de geheven belastingen voor 2023.

Post article

Post article