Zoek
Sluit dit zoekvak.

Parochianen moeten lijdzaam toezien hoe het MFA de kerk sloopt

Parochianen moeten lijdzaam toezien hoe het MFA de kerk sloopt
Foto: Ons Son en Breugel

Het is een kwestie van tijd geworden voordat de sloop van de kerk kan beginnen.

Het was weer een zwaar beladen gemeenteraadsvergadering. De raadzaal zat niet helemaal vol, maar maakte de spanning er niet minder om. Gerard Swinkels had andere parochianen opgetrommeld om met zelfgemaakte ‘red de kerk’ borden om hun nek zitting te nemen in de zaal. Tijdens de inspraakmogelijkheid nam Gerard weer het woord namens de parochianen en smeekte de politiek om het markante gebouw aan het Kerkplein te laten staan. Maar de coalitie zat niet te wachten op de woorden van de bezorgde burgers.

Het was PvdA/GroenLinks raadslid Joris van Dam die vond dat het drama niet in het Vestzaktheater ten tonele werd gebracht, maar in het gemeentehuis. Maar voor het aanwezige publiek, dat af en toe moeite had hun emoties in bedwang te houden, was het meer een poppenkast. De kerk heeft een ziel, vond Maarten van Beek van Dorpsbelang. Eens te meer een reden om het kerkgebouw te behouden, toch? Nee, want de politiek zou niet over het lot van de kerk gaan. VVD voelde zich gesteund door de stille meerderheid die, naar eigen zeggen, de kerk tegen de vlakte willen.

Parochianen moeten lijdzaam toezien hoe het MFA de kerk sloopt

De oppositie vochten voor het waard was. Het CDA wil het niet op haar geweten hebben dat zij medeverantwoordelijk zijn voor het overhalen van de trekker en probeerde met een motie en een amendement respectievelijk het MFA in de kerk te huisvesten en de rem op het MFA project te gooien. Want zolang er nog geen definitief plan van eisen is, er geen intentieverklaringen getekend zijn, de exploitatieplannen nog niet in kannen en kruiken en de parkeerplannen vast staan, zouden alle beslissingen op los zand staan. Dorpsvisie wil alles nog eens een keer goed na laten kijken door een onafhankelijk extern adviseur die met alle betrokken partijen rond de tafel kan zitten, een idee dat wethouder Visser niet zag zitten.

De voorstanders van een nieuw te bouwen MFA voelen zich gesteund door de parochie en de torengroep. In een nieuwsbrief gaf het bestuur eens te meer aan dat zij nu de mogelijkheid krijgen om een nieuw kerkgebouw neer te zetten aan het Kerkplein, maar dat de sloop van het markante kerkgebouw daar wel een voorwaarde voor is. Maar waarom is het een voorwaarde? Want op 17 november 2016, toen de parochie samen met het Sint Catharina Gilde en wethouder Robert Visser aankondigde een nieuw gebouw te mogen bouwen aan het Kerkplein, waren hier nog geen voorwaardes aan verbonden. Deze voorwaardes kwamen pas twee maanden later, nadat het MFA groter bleek dan gedacht. Bij de parochianen druist dan ook sterk het gevoel dat wethouder Visser het parochiebestuur in een wurggreep houdt: geen nieuwe kerk als zij het kerkgebouw niet verkopen. Het feit dat de parochie ook niet in gesprek wil gaan met de parochianen, de politiek of de media versterkt dit gevoel.

Ondertussen zat wethouder Robert Visser rustig in zijn stoel te hangen. Hij weet dat wat de oppositiepartijen Dorpsvisie en CDA ook zijn kant op slingeren, hij in zijn ogen en de ogen van de coalitiepartijen VVD, Dorpsbelang en PvdA/GroenLinks toch wel gelijk heeft. Op papier heeft hij ook een sterke zaak en beslissingen in het verleden geven hem het mandaat om het nieuwe MFA te bouwen ten koste van de kerk. Sterker nog, hij vond dat hij zichzelf wel op de borst mocht kloppen, zo goed als de (in zijn eigen woorden) “onvermoeibare” wethouder alles voor elkaar heeft. Visser hoort van iedereen om zich heen dat alles klopt, zoals bijvoorbeeld het bouwteam dat aan zou hebben gegeven dat zij dusdanig veel informatie hebben dat zij prima uit de voeten kunnen, meer dan bij andere bouwprojecten. Ook bevestigde wethouder Visser dat voor architect Rau het MFA in Son en Breugel een nieuw prestigeproject moet worden.


In plaats van dit bericht liever jouw nieuwsbericht gelezen?

Hier had jouw nieuwsbericht kunnen staanWij zitten klaar om je berichtje te ontvangen en waar nodig te helpen om jouw bericht perfect te maken voor publicatie.


Lees meer over het MFA