Patiëntenstop dreigt door ruimtegebrek bij huisartsen

Dokter met stethoscoop
Foto: Pixabay CC0
Nieuws

Als de huisartsen in Son en Breugel niet op termijn meer ruimte krijgen om hun werk te kunnen doen, dreigt er een patiëntenstop. Daarvoor waarschuwt huisarts Christian de Groot.

Nederland vergrijst en is steeds meer op zichzelf aangewezen. Son en Breugel loopt hierbij extra risico, omdat het dorp een hoge vergrijzingsgraad heeft. De eerstelijns zorg komt hierdoor steeds verder onder druk te staan. Ook groeit de verantwoordelijkheid van de gemeente zelf. Nu trekken de huisartsen in Son en Breugel aan de bel: met de huidige groei aan zorgvragen kan in de toekomst niet meer worden voldaan aan de vraag.

Huisarts Christian de Groot pleitte, ondersteund door huisarts Suzanne Teunissen, bij de gemeenteraad voor actie. “Ondanks inpandige uitbreiding bij de praktijken aan het 17 Septemberplein en een dependance aan de Van Gentlaan in Breugel is door inzet van extra personeel de huidige huisvesting te krap geworden. Willen we fatsoenlijke huisartenzorg kunnen blijven leveren, dan hebben wij in de nabije toekomst meer ruimte nodig.”

De praktijken aan de Rijnlaan en het 17 Septemberplein willen gezamenlijk optrekken om het probleem te tackelen. De afgelopen jaren zijn hiervoor meerdere gesprekken geweest en zijn voorkeurslocaties gedeeld met de gemeente, maar nooit een concreet bestemmingsplan voor opgesteld. Christian de Groot: “We vinden het belangrijk dat de gemeente beslissingen neemt in de langetermijnvisie van de eerstelijns zorg en het sociaal domein, waarin de samenwerking de afgelopen jaren is geïntensiveerd.”

Komt er op korte termijn geen oplossing, dan komt de huisartsenzorg in Son en Breugel in de knel. “Zonder een nieuwe locatie zullen we op termijn niet meer in staat zijn om afdoende zorg te leveren. Elk jaar komt er 3% aan chronische zorg bij. Het zou zelfs kunnen betekenen dat als wij niet kunnen uitbreiden in de toekomst een patiëntenstop in moeten lassen. Er zijn voorbeelden in het land waar dat gebeurd is en ik zou dat verschrikkelijk vinden. Maar wij kunnen ons werk niet doen als wij niet de ruimte hebben.”

Maar waar moet deze uitbreiding dan komen? De huidige inbreidingslocaties die de gemeenteraad vast heeft gesteld zijn enkel bestemd voor woningbouw. Daarbij stelt Christian de Groot dat het van belang is dat een huisartsenpraktijk in de kern van het dorp moet liggen, daar waar de zorgvraag het grootst is.

Post article

Post article