Search
Close this search box.

Petitie Yolanda Warmoeskerken moet ‘onnodige’ boomkap voorkomen

Yolanda Warmoeskerken naast een gebleste boom in de Sonse Bergen
Foto: Ons Son en Breugel

Nieuwe inzichten voor bos- en natuurbeheer moeten verwerkt worden in het plan voor de bossen in Son en Breugel, vindt Yolanda Warmoeskerken. Met een petitie hoopt ze onnodige kap van bomen tegen te houden.

De bossen in Son en Breugel gaan veranderen. Met het plan van Bosgroep Zuid Nederland moeten de bossen en natuurterreinen in Son en Breugel weerbaarder en robuuster worden, beter weerstand kunnen bieden tegen het veranderende klimaat en aantrekkelijker worden om te recreëren. En dat gaat met harde hand.

De komende tien jaar moet zo’n 15.000 kuub aan hout verdwijnen. Onder andere in de Sonse Bergen en rond het Oud Meer. Bomen die tientallen jaren vrijuit konden groeien gaan tegen de vlakte, om meer ruimte te kunnen geven voor andere (jonge) bomen. Het hout wordt verkocht om de kosten voor het onderhoud deels te kunnen bekostigen. Een slordige 300.000 euro.

Maar de natuur klimaatbestendig maken is helemaal niet nodig, vindt Yolanda Warmoeskerken. Dat regelt de natuur helemaal zelf. Ingrijpen zorgt voor een enorme hoeveelheid schade aan bestaande, zelfstandig ontwikkelde natuur. Met nieuwe inzichten en beheermethoden denk Yolanda dat er nauwelijks bomen gekapt hoeven te worden en ook nog eens vele malen goedkoper is.

Zichtbare en onzichtbare beestjes

Als we samen met Yolanda tussen de met stippen en pijlen gemarkeerde bomen in de Sonse Bergen lopen, komen haar zorgen naar boven. In een brief aan de gemeenteraad probeerde zij de raadsleden te overtuigen van de schade aan het ecosysteem die aangebracht gaat worden met het plan. “Als je ziet wat er nu allemaal geblest is aan bomen dan blijft er in ieder geval van het idyllische Sonse Bergen bos met haar fijnmazige padenstructuur helemaal niets meer over.”

De grote, dikke bomen moeten plaats gaan maken voor jonge sprietjes, zoals Yolanda ze zelfs noemt. Niet alleen nemen de dikke bomen veel meer CO2 op, maar zijn ook voor zichtbare en onzichtbare beestjes een huis. “Je ziet eekhoorns en spechten in de bomen. In een handje vol bosgrond zit meer leven dan er mensen op aarde zijn.” Het duurt jaren voordat een jonge boom zo’n ideaal huis en alle functies van een grote boom kan vervangen.

Ecosysteem als een kaartenhuis

De zaag in deze bomen zetten betekent een verstoring van het ecosysteem, zegt Yolanda. In haar brief probeert ze een tegengeluid te geven ten aanzien van het gelikte plan van Bosgroep Zuid Nederland. “Zij kijken heel anders naar bomen. Het ecosysteem is als een kaartenhuis, en als je te veel weghaalt, stort het hele kaartenhuis in. Als je bomen weghaalt, duurt het jaren voordat het kaartenhuis weer opgebouwd is. Daar houden we in het openbaar groen wel rekening mee, maar in de bossen niet.”

Diverse onderzoeken van experts gebruikt Yolanda om haar visie op de bossen kracht bij te zetten. De afgelopen jaren zijn volgens Yolanda steeds betere inzichten gekomen over bosbeheer en de impact op de omgeving. Daarbij haalt ze documentaires, onderzoeken en deskundigen aan die tegenargumenten bieden voor het blindweg kappen van honderden bomen. “Wij weten nog zo ontzettend weinig van de samenhang in de natuur. Deze gaan wij ook niet leren kennen wanneer we dat allemaal beschadigen, omdat wij mensen denken het allemaal veel beter te weten.”

Eenzijdig opgesteld, eenzijdig gepresenteerd

De gemeenteraad is echter al akkoord gegaan met het plan van Bosgroep Zuid Nederland. Een meerderheid stemde voor, op het CDA na. “Het was beter geweest als er eerst op basis van burgerparticipatie en expertise van anderen tot een plan was gekomen over de invulling van het bosgebied,” was de conclusie van het betoog van Camille Limpens. Precies waar Yolanda ook op doelt: het plan is eenzijdig opgesteld, eenzijdig gepresenteerd en volgens haar was er geen ruimte voor een tegengeluid vanuit het dorp. Een unaniem aangenomen motie van de VVD om lokale instanties, belangengroeperingen en inwoners te laten participeren heeft tot op heden nog niet gezorgd voor verandering.

Vragen van de VVD over de ontwikkelingen rond het bos- en natuurbeheer schetsen het beeld dat er nog volop gepraat wordt over het beheerplan. Yolanda had in haar brief om een contra-expertise (second opinion) verzocht door een onafhankelijke bosbeheer expert. Vooralsnog dendert de trein door.

Wethouder Paul van Liempd: “Op basis van de ingezonden brief zien wij geen aanleiding om u voorstellen te doen om terug te komen op dit zorgvuldig genomen raadsbesluit. Dit betekent dat wij -zoals u van het college mag verwachten- uitvoering zullen geven aan het door uw raad vastgestelde beleid.” De VVD is een motie voor aan het bereiden voor een adempauze en het opstellen van een contra-expertise

Petitie

Yolanda gaat door. Ze staat op voor de toekomst van de bomen en de bossen in Son en Breugel. Ze heeft spreektijd aangevraagd bij de komende raadsvergadering. Haar online petitie is ondanks weinig aandacht toch al tweehonderd keer ondertekend. Veel mensen uit Son en Breugel tekenen, maar ook uit de rest van het land komt steun voor het behoud van de natuur van bomen en bossen.

“Ik hoop dat mensen de petitie lezen. Dan weten zij welke bezwaren er zijn met betrekking tot deze beheerwijze. Met het tekenen van de petitie laten mensen weten dat zij het ook belangrijk vinden dat op basis van de bezwaren een contra-expertise nodig is. Wij als inwoners moeten ons hierin laten horen. Een onzorgvuldige omgang met de natuur moeten we hier niet toestaan. Nu kunnen we het toebrengen van heel veel schade nog voorkomen. Eind september/begin oktober starten de werkzaamheden al in de Sonse Bergen.”