Search
Close this search box.

Pilot bankinformatiepunt komt in het dorpshuis

Het dorpshuis Dommelhuis in Son en Breugel
Foto: Ons Son en Breugel

Vanaf 4 mei start, in de vorm van een tijdelijke pilot, het Bankinformatiepunt in het Dommelhuis Son en Breugel. Het betreft een samenwerking tussen het Infopunt OuderenWijzer, het Informatiepunt Digitale Overheid van de Bibliotheek en de Rabobank uit Son en Breugel. Senioren en mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken kunnen zich wekelijks hiervoor vooraf aanmelden.

Aanleiding

De Seniorenraad Son en Breugel heeft een aantal maanden geleden het initiatief genomen om te onderzoeken of er een informatiepunt kan worden opgezet voor senioren uit Son en Breugel. Ad van Etten, voorzitter van de Seniorenraad, heeft hiervoor contact gelegd met de Rabobank en het Informatiepunt Digitale Overheid van de Bibliotheek uit Son en Breugel. Samen hebben zij bekeken op welke wijze het mogelijk is om voor vragen over bankzaken een informatiepunt te creëren.

Besloten is een tijdelijke pilot op te zetten voor senioren en inwoners die ondersteuning nodig hebben uit Son en Breugel met vragen over financiën en bankzaken. Het Bankinformatiepunt is toegankelijk voor alle senioren en inwoners die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken, ongeacht bij welke bank men bankiert.

Samenwerking via een tijdelijke pilot

De pilot start in het Dommelhuis met ingang van 4 mei en zal 3 maanden duren. De bedoeling is dat inwoners vooraf aangeven dat ze graag gebruik maken van het Bankinformatiepunt. Zij kunnen zich dus wekelijks vooraf inschrijven. Als mensen zich hebben ingeschreven, wordt ervoor gezorgd dat er een bankmedewerker in het Dommelhuis aanwezig is op een vast moment in de week om de vragen te beantwoorden.

Hoe kun je je inschrijven bij het Bankinformatiepunt?

  • De inschrijving kan gedaan worden in het Dommelhuis bij het infopunt OuderenWijzer of het Informatiepunt Digitale Overheid van de Bibliotheek (IDO).
  • Het tijdstip waarop de medewerker van de bank op aanvraag aanwezig is, is donderdagmiddag van 14:00 tot 15:00 uur in het Dommelhuis.

De bankmedewerker zal de inwoners van Son en Breugel begeleiden in hun vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de aangemelde bezoeker de klantenservice van de bank bellen. Ook kan verwezen worden naar de verschillende andere informatie kanalen of initiatieven die binnen het Dommelhuis of de gemeente Son en Breugel beschikbaar zijn. Ook kan er meegekeken worden op de openbare website van de betreffende bank, waar men antwoorden op bankvragen kan opzoeken of er kan doorverwezen worden naar het juiste telefoonnummer.

Doel pilot en evaluatie

Het doel van de samenwerking via deze pilot is te onderzoeken of op deze wijze de juiste ondersteuning gegeven kan worden om de zelfredzaamheid van senioren te vergroten en om een helpende hand te bieden binnen onze gemeenschap.

Een dergelijk initiatief loopt niet alleen in Son en Breugel, maar maakt deel uit van een breder initiatief van meerdere banken op verschillende plekken in Nederland. Afgelopen januari hebben een aantal banken zich gezamenlijk uitgesproken om meer hulp te bieden aan mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening. Erg mooi dat deze samenwerking in het Dommelhuis daar onderdeel van uit maakt. Zie ook: https://www.betaalvereniging.nl/actueel/nieuws/meer-hulp-digitale-dienstverlening/.

De pilot in Son en Breugel stopt in principe na drie maanden. Daarna vindt binnen de samenwerkende partijen uit Son en Breugel een evaluatie plaats. Daarnaast vindt er een landelijke evaluatie plaats van alle pilots die de banken in Nederland hebben opgezet. Na de evaluaties wordt beoordeeld of de pilot in Son en Breugel wordt voortgezet.