Zoek
Sluit dit zoekvak.

Plan hergebruik kerk voor MFA al klaar

sint-petrus bandenkerk bisdom mfa
Foto: Google Maps

Alles wat los en vast zit moet gevestigd worden in een nieuw te bouwen MFA. Hergebruik van de kerk is hierbij niet gewenst, blijkt uit het volledig uitgewerkte plan voor de Sint Petrus’ Banden kerk dat in handen is van de gemeente.

De samenvatting van het plan is in handen van de Son en Breugelse pers, waaronder Ons Son en Breugel. Bouwbedrijf Hevo heeft een uitgewerkt plan voor de hergebruik van de kerk gepresenteerd aan het college, inclusief een inschatting van de kosten en een beeldimpressie.

In het beeld speelt het kerkgebouw een zeer cruciale rol. Behoud van het pand zou een ‘impuls zijn voor het centrum, vergroot de levendigheid, heeft een markant gebouw als MFA en past in de dorpse maat en schaal.’ De drie iconische gebouwen in het centrum (de kerk, de toren en het gemeentehuis) geven een historisch karakter die past bij Son en Breugel. Het bouwen van een iconisch gebouw in het dorp is alleen nodig als het dorp een icoon ontbeert (het ‘Las Vegas effect”), iets waar Son en Breugel geen gebrek aan heeft.

De Sint Petrus’ Bandenkerk hergebruiken voor het MFA is volgens het rapport een aanbevolen route die 6% tot 10% goedkoper zou kunnen zijn dan nieuwbouw. ‘Niet eerst een iconisch gebouw slopen om vervolgens een paar meter verderop een nieuw icoon op te tuigen.’ Hergebruik is ook duurzamer en zorgt ervoor dat de gemeente geen bestemmingsplan nodig heeft. Daarnaast is de publieke opinie en politieke discussie meegenomen in het plan ter onderbouwing van hergebruik.

In de ogen van Hevo is horeca net zo belangrijk als het MFA, zo niet misschien wel belangrijker. Het terras staat centraal in het centrum, midden op het Kerkplein. Het terras zit zo ingekapseld in een centrum met een rijke historie, een prima plek om een drankje te drinken en tot rust te komen.

De parkeerplaats, de beoogde plek voor het nieuwe MFA, wordt in het plan een stuk groener. Dit ligt in lijn met de plannen van de gemeente om de gemeente groener te maken, iets wat we in de nieuwe MFA plannen nog niet hebben gehoord. Door de parkeerplaats kunnen de bezoekers van het MFA parkeren naast het gebouw, wat de nu al penibele parkeerproblemen minimaal zal vergroten als het MFA eenmaal in gebruik is.

Het plan is niet zomaar uit de duim gezogen. Er is gekeken naar projecten in het verleden, waarbij de kerk ook is hergebruikt voor nieuwe doeleinde (zoals wij recentelijk ook al deden in ons artikel ‘5 leuke ideeën om de kerk te behouden‘). Het is een wellicht afwijkende visie op het MFA verhaal, maar is geen plan dat zomaar genegeerd en verzwegen mag worden. Het complete rapport is in handen de stuurgroep die werkt aan het MFA, onder leiding van wethouder Visser.

Dit staat lijnrecht tegenover de uitspraken van wethouder Robert Visser, die momenteel middels een quickscan de mogelijkheden bekijkt om het MFA in de kerk te huisvesten. Maar verder dan een quickscan wil de wethouder voorlopig nog niet gaan, gezien nieuwbouw de voorkeur heeft en in een verder gevorderd stadium zit. Het plan dat ons toegezonden is, is compleet verzwegen, wellicht om nieuwbouw door te kunnen drukken.

Dorpsvisie, de partij die mede voor het MFA aan de kant is geschoven door Dorpsbelang om ruim baan te maken voor nieuwbouw, is furieus. “Waarom moest dit plan geheim blijven? Waarom dan toch een iconisch gebouw slopen en daarnaast voor miljoenen een ander gebouw neerzetten?”. Terechte vragen van de partij die voet bij stuk houdt dat er geen nieuw gebouw hoeft te komen om het MFA te huisvesten.

“Dat er een multifunctionele accomodatie in het centrum komt is blijkbaar een feit. Immers, door de draai van dorpsbelang, is er nu wel een democratische meerderheid in de gemeenteraad om zo’n ding te realiseren. In 2010 en 2014 heeft een democratische meerderheid aangegeven hier tegen te zijn en geen behoefte te hebben aan een miljoeneninvestering in een gebouw waar men het nut niet van zag. Ook Dorpsbelang onderschreef dit!”

“Voor wie moet zo’n gebouw er dan nu wel komen? Wie heeft daar nu wel behoefte aan en wie wordt daar nu wel gelukkig van? En wie heeft daar belang bij?”

“Tijden veranderen en meningen daarmee blijkbaar ook. De partij van mevrouw Brocken (Dorpsbelang) is ook van gedachte veranderd en zet stevig koers naar en nieuw gebouw met de naam ‘de splijtzwam’ of ‘het luchtkasteel’. Voortgeduwd door andere partijen heeft zij een democratische meerderheid en dus gelijk.”

Lees meer over het MFA