Search
Close this search box.

Plan: straat van Krommen Hoek tot Regenboog inrichten als fietsstraat

Plan: straat van Krommen Hoek tot Regenboog inrichten als fietsstraat
Foto: Wikipedia CC0

Met de uitgewerkte ideeën voor een fietsstraat in de Doormanlaan en Van Gentlaan kan je ongestoord van de Dommelpas naar het korfbal fietsen.

De gemeente wil aan de slag met de fietsverbinding in Breugel. Een gedeelte van de Doormanlaan en Van Gentlaan aanpassen is in dit plan belangrijk, gezien het op piekmomenten een drukke en rommelige weg kan zijn. De inrichting zorgt er ook voor dat er niet kan worden gehandhaafd. Dat kan en moet veiliger, voor jong en oud. Door het gedeelte tussen basisschool de Krommen Hoek en basisschool de Regenboog in te richten als fietsstraat hoopt de gemeente fietsers meer ruimte te geven. Het plan is mede geïnspireerd door de tekeningen van Bob Hopstaken.

Een fietsstraat is een fietspad en straat in één, een autoluw alternatief op de huidige weg. De (veelal) rode rijbaan is bedoeld voor fietsers, waarbij auto’s te gast zijn. Er zouden parkeerplaatsen aan de zijkant van de fietsstraat kunnen worden aangelegd ten behoeve van de buurtbewoners. Automobilisten moeten hierbij voorrang verlenen aan de fietsers op de fietsstraat, ook bij het kruispunt in de Piet Heijnlaan. De drempel zal hierbij wel verdwijnen (een kruising zonder plateau).

Bij het aanleggen van de fietsstraat pleegt de gemeente gelijk onderhoud aan de riolering. Ten behoeve van de duurzaamheid legt de gemeente een extra afvoerleiding aan voor het schone hemelwater, wat naar een hemelwaterbuffer of de Dommel zal stromen. De reguliere riolering gaat naar de waterzuivering. Hemelwater en vuil water worden hierdoor gescheiden afgevoerd. Door de fietsstraat iets schuin aan te leggen loopt het hemelwater makkelijker weg. De brug over de Dommel in de Dommelpas krijgt in 2019 ook een grote beurt. Mogelijk is door de werkzaamheden gelijktijdig op te pakken ‘synergievoordeel’ te halen.

De hele presentatie voor het plan alvast zien? Dat kan op de website van de gemeente.