Search
Close this search box.

PlatOO deelt ontwerp voor hun nieuwe school in Breugel

Impressie nieuwe school in Breugel: BuitensteBinnen
Foto: en-en

In de zomer van 2023 is Son en Breugel een school rijker; een gebouw op een groene plek, waar de verbinding tussen binnen en buiten centraal staat. Architecten en-en uit Eindhoven heeft het ontwerp in opdracht van PlatOO gemaakt.

Ontwerp

Vanuit de bijzondere plek in het groen aan de Doormanlaan in Breugel, is de architect gaan tekenen aan een gebouw binnen en buiten nauw met elkaar verbindt. Dat betekent volgens PlatOO een gebouw met veel natuurlijke materialen (riet en hout), veel licht en een lage drempel om onderwijs zowel binnen als buiten mogelijk te maken. De schuine kap past ook in de stedelijke omgeving.

Het gebouw heeft twee verdiepingen en biedt ruimte aan 250 leerlingen in tien groepen. Er zijn vier vleugels met groepsruimtes en een bijbehorend leerplein. Ook het buitenterrein sluit helemaal aan bij het groene karakter van de school. Zo min mogelijke verharding, veel (bestaand) groen op en om het terrein om in en mee te spelen, zicht op het Dommeldal vanuit het schoolgebouw, speeltoestellen van hout, et cetera.

De ontwerpen zijn de afgelopen weken gedeeld met de kinderen, ouders en omwonenden. De reacties zijn volgens de scholen heel positief.

Afbeelding: en-en

Verhuizing zomer 2023

In de zomer van 2023 verhuizen De Krommen Hoek en De Regenboog samen als een nieuwe school naar het nieuwe gebouw. Daarvoor loopt een fusietraject, met als doelstelling om op 1 augustus 2022 een nieuwe gefuseerde school te zijn. De school krijgt een nieuwe onderwijsvisie en nieuwe naam. Tot de verhuizing naar de nieuwe locatie blijft de school op de huidige locatie van De Regenboog aan de van Gentlaan.

Door de gemeenteraad van Son en Breugel is aandacht gevraagd voor een fijne leefomgeving en veilige verkeerssituatie rond de nieuwe school. PlatOO kiest voor een autoluwe school; wat betekent dat fietsen en lopen naar school wordt gestimuleerd en het gebruik van de auto alleen bedoeld is als dat strikt noodzakelijk is.

Deze gedachte past een school met een ‘groene’ visie met respect voor de natuur en de omgeving. In een verkeerswerkgroep onder leiding van een verkeerskundige is door school, de gemeente en enkele omwonenden nagedacht over een plan van aanpak.

Afbeelding: en-en
Afbeelding: en-en

Planning

Op de locatie aan de Doormanlaan is de sloop van het oude gebouw van De Krommen Hoek bijna afgerond. Op korte termijn wordt voor de bouw de omgevingsvergunning bij de gemeente Son en Breugel aangevraagd. PlatOO hoopt na de zomervakantie met de bouw van de nieuwe school te kunnen beginnen.

Vragen/toelichting

Je bent van harte welkom om meer te horen over het ontwerp of de plannen voor de nieuwe school. Je kunt daarvoor contact opnemen met: