PlatOO krijgt 50.000 euro terug voor inmiddels gesloopte aanbouw

Basisschool de Krommen Hoek
Foto: Ons Son en Breugel

Door afspraken met het college krijgt PlatOO binnenkort een uitkering voor een inmiddels gesloopte aanbouw van basisschool de Krommen Hoek.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 14 juni 2022 besloten een vergoeding van 50.118,54 euro uit te keren aan schoolbestuur PlatOO voor het restant boekwaarde van de aanbouw van basisschool de Krommen Hoek.

Het toenmalige bestuur van de school had in 2008 gezorgd voor financiering om een aanbouw te kunnen realiseren voor de buitenschoolse opvang. Het college had in hetzelfde jaar besloten het schoolbestuur een vergoeding uit te keren voor de gemaakte kosten voor de aanbouw, mocht het pand voor 2024 aan het onderwijs worden onttrokken.

Restant boekwaard

De Krommen Hoek begint in 2023 het schooljaar in een gloednieuw schoolgebouw. Inmiddels is het pand al plat. Omdat schoolbestuur PlatOO in 2015 de school inclusief de gemaakte kosten voor de aanbouw, maken zij nu aanspraak op de in 2008 gemaakte afspraken met het college.

Gemeente: “De destijds gemaakte kosten voor de aanbouw bleken, in verband met de overname, niet volledig en eenvoudig terug te vinden. Redelijk aannemelijk blijft er een vergoeding van €50.118,54 over voor het restant boekwaarde van de aanbouw. Dit bedrag wordt uitgekeerd aan schoolbestuur PlatOO.”

Post article

Post article