Politiek achter plan om groenbeleidsplan in Son en Breugel te herzien

Een pad in een bos in Son
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Het groenbeleidsplan van de gemeente Son en Breugel moet kritisch bekeken worden, vooral op het gebied van handhaving. Te vaak worden bomen gekapt, waardoor het groene karakter van het dorp steeds verder om gedrang komt.

CDA en D66 vonden dat het tijd was om het groenbeleidsplan van de gemeente Son en Breugel opnieuw te bekijken. Het beleidsplan moet kritisch worden beoordeeld of het groene karakter voldoende gewaarborgd wordt door het huidige kapvergunningsbeleid. Ook moeten betrokken partijen beter in gesprek gaan om te komen tot een uitvoerbaar plan.

Camille Limpens (CDA): “wij zijn bezorgd over ons groen. Je ziet het op verschillende plekken. Ik denk dat als je naar onder andere mijn fractiegenoot Peer Spooren gekeken hebt over de Sonse Bergen, wat echt een uniek gebied is, dat er soms bomen gerooid worden die je eigenlijk niet zou willen rooien. Als je kijkt naar enkele nieuwbouwprojecten, dat bomen gerooid zijn die eigenlijk niet afgesproken zijn. Dat zie je bij de IJssellaan, dat zie je bij de Begoniastraat, maar dat zie je ook bij de Stoklandschool. Wij vinden dat we meer op moeten komen voor de bomen.”

Geen ‘rijdende rechter’ spelen

Alle partijen die deelnamen aan de commissie grondgebiedzaken van 13 juli 2020 stonden vierkant achter de motie. Vooral de handhaving moet beter en strenger om het groene karakter in het dorp te kunnen behouden. Wethouder Jan Boersma wil volgens zijn woorden daarbij niet als ‘rijdende rechter’ bemiddelen als er een boom in een tuin gekapt moet worden. “Ik roep mensen op om met elkaar in gesprek te gaan hoe je met elkaar omgaat en hoe je dat op een verstandige manier met elkaar doet.”

Het huidige groenbeleidsplan zorgt volgens wethouder Boersma over het algemeen niet voor problemen. Bouwprojecten blijven echter wel een aandachtspunt. “Maar we zullen nog een keer goed kijken naar het groenbeleidsplan en ook kijken naar de APV in het kader van van het vergunningenstelsel. Dan kun je ook het handhavingstraject daar op los laten.”

Post article

Post article