Politiek klaar met de straatjuwelen, wil ze weg hebben

Paal van straatjuwelen in de berm
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

D66 en Dorpsvisie zijn klaar met de gehate en tegelijk geliefde straatjuwelen in het oost-west traject van Son en Breugel. Afzonderlijk van elkaar kondigden de twee partijen aan via een motie de straatjuwelen tijdelijk dan wel permanent te verwijderen.

Sinds het plaatsen van de straatjuwelen in 2018 is het dorp verdeeld. Ook de politiek gaf eerder al aan graag alternatieven te zien voor de snelheidsbeperkende maatregelen in het traject Boslaan tot Eind. Tot op heden zijn er geen alternatieven gepresenteerd, worden de paaltjes bij ieder ongeval opgelapt en blijkt ook nog eens dat de verkeersremmende werking ook maar beperkt is.

Tijdens de commissie grondgebiedzaken, waarbij het verkeersstromenonderzoek werd besproken, nam Remco Heeren (Dorpsvisie) het woord. Remco Heeren liet duidelijk blijken aan wethouder Jan Boersma dat het tijd wordt om te zoeken naar een oplossing. Als er in december geen alternatief op tafel ligt, is Dorpsvisie bereid om een motie in te dienen om de paaltjes weg te halen.

Remco Heeren: “Het doel was dat we snelheidsbeperkende maatregelen namen. Dat hebben we geprobeerd, daar hebben we cijfers van gehad en die gaven aan dat het geen effect had. Daarnaast toonde het aan dat, ondanks dat we het hadden en het ingericht hadden zoals we het wilde voor een 30 kilometer zone, dat we niet gingen handhaven. Althans,de prioriteit lag daar niet.”

Voor Monique van Zwieten duurt december te lang. Naast de motie voor een regenboogzebrapad is ze bezig om november al een motie in te dienen om de straatjuwelen weg te halen, in ieder geval tijdelijk. Dit geeft de gemeente de tijd om er voor te zorgen dat de straatjuwelen wel gaan werken.

Monique van Zwieten: “In Son en Breugel werkt het niet, terwijl het in andere gemeentes wel blijkt te werken. Misschien kunnen we daar lering uit trekken, wat we kunnen doen en wat we beter niet kunnen doen. Tot het onderzoek af is gerond moeten we die dingen daar gewoon weghalen.”

Wethouder Jan Boersma ziet in het dorp een verdeeldheid ontstaan. Automobilisten vervloeken de in beton gegoten paaltjes, terwijl buurtbewoners blij zijn met de verkeersremmende werking. “De opmerkingen zijn zeer divers. Er zijn mensen die het echt juwelen vinden en er zijn mensen die het rotpalen vinden, daartussen zit eigenlijk niks.” Zolang de motie niet met een meerderheid aangenomen wordt, blijven de straatjuwelen staan. De handhaving lijkt er in ieder geval wel aan te komen.

Post article

Post article