Programmaplan Betere Dienstverlening en Bedrijfsvoering van Dienst Dommelvallei

Programmaplan Betere Dienstverlening en Bedrijfsvoering van Dienst Dommelvallei
Foto: Pixabay CC0

De digitalisering is een onderdeel van ons dagelijks bestaan geworden. Op tal van terreinen vindt technologische vernieuwing en integratie in een hoog tempo plaats. Dit maakt dat de gemeente Son en Breugel als overheid veel vaker dan in het verleden moeten kijken of wat ze als overheid bieden nog “werkt” en verplicht ons om een aantal veranderingen door te voeren.

De Dommelvallei organisaties hebben besloten om gezamenlijk een programma op te starten om onze dienstverleningsprocessen zo aan te passen dat deze aansluiten aan de behoeften van de doelgroepen. Het doel daarvan is om te komen tot een betere dienstverlening en bedrijfsvoering. Dit kan een digitale of persoonlijke aanpak zijn.

Oog voor de inwoners

Door de technische ontwikkelingen is informatie overal én snel beschikbaar. De invloed van de sociale media op de overheid en de samenleving in zijn geheel wordt steeds groter. Inwoners worden steeds mondiger en willen inzicht en inspraak. Daarnaast zijn we als overheid niet meer in staat om “zelfstandig” grote maatschappelijke opgaven op te lossen. De overheid is niet meer het middelpunt waar het om draait. De overheid werkt samen en groeit steeds meer uit van een hiërarchische naar een netwerkorganisatie. Voor een goede samenwerking is gelijkwaardigheid, ook op het gebied van informatie, essentieel. De gemeente moet transparant zijn. Informatie die we tot onze beschikking hebben moeten we open stellen. Hierbij moeten ze aandacht hebben voor privacy en onze niet digitale inwoners.

Continu proces

Het werken aan betere (digitale) dienstverlening en bedrijfsvoering is niet nieuw. Dit is een continu proces waar we in Son en Breugel op diverse terreinen permanent mee bezig zijn. Er is een brede aanpak nodig om verbetering van de dienstverlening en bedrijfsvoering, passend bij de ontwikkelingen in de maatschappij, te ondersteunen en op gang te brengen.

Het aanpassen van het dienstverleningsproces kent veranderingen op vele fronten; in de manier van (samen)werken, in de manier waarop contacten met de inwoners en bedrijven plaatsvindt, in de wijze waarop ze inzicht en transparantie geven in de in behandeling zijnde zaken en in de manier waarop ze sturen. Deze verandering is niet te vangen in een paar projecten en een bepaalde tijd, maar vraagt ook om kennis, kunde en het besef dat onze inwoners en bedrijven centraal staan.

Post article

Post article