PvdA-GroenLinks eist handhaving inrijverbod vrachtverkeer

Krokussen in bloei in het centrum van Son en Breugel
Foto: Ons Son en Breugel

PvdA-GroenLinks Son en Breugel wil dat het inrijverbod voor doorgaand vrachtverkeer op de hoofdwegen door het dorp streng wordt gehandhaafd.

Dat is nodig omdat chauffeurs van vrachtwagens zich niets van het inrijverbod aantrekken en in steeds grotere aantallen dwars door het dorp rijden. Tijdens een commissievergadering op donderdag 22 december pleitte raadslid Sylvia Corsten dan ook voor regelmatige politiecontroles en het opleggen van boetes aan overtreders. Zij wil dat hieraan door burgemeester en wethouders hoge prioriteit wordt gegeven en dat strenge handhaving van het inrijverbod wordt vastgelegd in de gemeentelijke Uitvoerings- en handhavingsstrategie 2023-2026.

Op de doorgaande wegen door Son en Breugel geldt al jaren een inrijverbod voor vracht-verkeer dat niet een adres in Son en Breugel als bestemming heeft. “Bewoners langs deze invalswegen constateren desondanks dat een gestaag toenemende stroom van vrachtauto’s zonder bestemming in onze gemeente door het dorp rijdt”, aldus raadslid Corsten. Zij wees tijdens de vergadering op de negatieve gevolgen daarvan voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het dorp. “Er is sprake van gevaarlijke situaties in het verkeer, geluids- en stankoverlast, luchtverontreiniging en als gevolg daarvan gezondheidsschade voor inwoners.”

Volgens de fractie van PvdA-GroenLinks heeft het instellen van een rijverbod geen enkele zin als er door de overheid niet regelmatig handhavend wordt opgetreden. Zij vindt bovendien dat een overheid die regels stelt maar daar niet of onvoldoende de hand aan houdt, onbetrouwbaar is. De fractie vraagt het college daarom met klem aan dit probleem de nodige prioriteit te geven in de Uitvoerings- en handhavingsstrategie 2023-2026.

Minimaal vier controles per jaar

Concreet wil PvdA-GroenLinks dat de gemeente tenminste vier keer per jaar politiecontroles laat uitvoeren aan begin en eind van de invalswegen, waarbij overtreders worden beboet. De effectiviteit van deze controles kan volgens de fractie worden verhoogd door via de regionale media en via borden bij het begin van de invalswegen vooraf aan te kondigen dat in een bepaalde maand controles worden gehouden op het overtreden van het inrijverbod.

“In de berichtgeving zou aandacht moeten worden besteed aan de argumenten achter het inrijverbod en de handhavingscontroles. Ook zou de hoogte van de boetes moeten worden vermeld die men riskeert door het inrijverbod te overtreden. En na afloop van de controles is het zaak via de media publiek te maken hoeveel vrachtauto’s zijn gecontroleerd en welk percentage daarvan een boete opgelegd heeft gekregen”, aldus Sylvia Corsten.

“Op deze manier kan het beeld worden neergezet dat doorgaand vrachtverkeer de verkeersveiligheid voor voetgangers en (jonge schoolgaande) kinderen ernstig in gevaar brengt en geluids- en stankoverlast, luchtverontreiniging en gezondheidsschade voor de inwoners veroorzaakt en dat de gemeente daaraan krachtdadig paal en perk wil stellen.”

Post article

Post article