Search
Close this search box.

Raad koerst op meer speciale woningen voor zorgbehoevenden

Twee paar handen die gerust stellen
Foto: Pexels CC0

Son en Breugel heeft geen woningen waar 24 uur per dag zorg verleend kan worden, maar de gemeenteraad wil plek op de Ruysdaelstraat.

Jongeren, ouderen en zorgbehoevenden zitten in de knel. Er zijn te weinig sociale huurwoningen beschikbaar om te voldoen aan de vraag, en de vraag wordt alleen maar groter. In de discussie omtrent de ontwikkellocaties voor woningen was er geen zicht op de vraag voor speciale doelgroepen. Om het college een richting te kunnen geven voor deze ontwikkellocaties in gesprekken met woningcorporaties en projectontwikkelaars, werden aanvullende gegevens opgevraagd. Dit beeld zorgt ervoor dat de gemeenteraad scherp kan blijven in de discussie.

Nu in beeld is voor wie er gebouwd moet worden, begon de discussie hoe het handjevol woningen dan verdeeld moest gaan worden onder de verschillende doelgroepen. Met name voor mensen die zorg nodig hebben, zoals mensen met een handicap, een rugzakje of dementerenden. Een doelgroep waar Doorpakker Wonen zich al jaren voor inzet. En met succes, gezien de woningen die gerealiseerd zijn voor jongeren met bijvoorbeeld autisme die begeleiding dichtbij nodig hebben. Maar waar huisvest je deze zorgbehoevenden?

Ruysdaelstraat

Als het aan het CDA en PvdA/GroenLinks ligt, wordt de Ruysdaelstraat ingericht voor zorgbehoevenden. Deze doelgroep heeft in de buurt van het centrum ruimte nodig om te kunnen leven en 24 uur per dag zorg te kunnen ontvangen. Door de locatie waar nu de voormalige Vijverberg (of een andere locatie die voldoet aan de wens) 100% in te richten voor zorg, krijgt deze doelgroep eindelijk een plek. Een voorstel dat op sympathie kan rekenen van andere partijen binnen de raad.

Wethouders John Frenken (gebiedsontwikkeling) en Paul van Liempd (Sociaal domein) kunnen de input van de gecombineerde commissies grondgebiedzaken en burgerzaken gebruiken in onderhandelingen met projectontwikkelaars en woningcorporaties. De gemeente doet zelf niet aan projectontwikkeling en zijn daarvoor afhankelijk van derde partijen.