Raad tuigt coronafonds op voor hen die tussen wal en schip raken

De raadzaal in het gerenoveerde gemeentehuis
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Een coronafonds wordt ingesteld om ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op landelijke regelingen te helpen. De gemeenteraad schiet ondernemers en inwoners in deze moeilijke tijden zo te hulp.

Op initiatief van CDA, D66 en Dorpsvisie met unanieme steun van de overige partijen PvdA/GroenLinks, Voor U, VVD en Dorpsbelang komt er een fonds van 200.000 euro voor economisch getroffen ondernemers en inwoners die tussen wal en schip raken helpt. Ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op bijvoorbeeld de NOW, TONK of TOZO regeling worden zo door de gemeenteraad gesteund.

Henk Hulsen (CDA): “Wij voelen ons verantwoordelijk om hier iets aan te doen en dat willen we doen met maatwerk. Zo’n maatregeling is niet eenvoudig, vooral in de uitvoering. Het doel is eenvoudig: gemeente, help ondernemers en inwoners die tussen wal en schip vallen. Gericht, gepast en op maat.”

Vanzelf ging het niet. Joris van Dam (PvdA/GroenLinks) had veel vragen, vooral over de reikwijdte van het fonds. Door een fonds op te tuigen met kaders voor ondernemers en inwoners bestaat er nog altijd de kans dat niet iedereen geholpen kan worden. Elly Brocken (Dorpsbelang) viel van Dam bij en zag liever dat de gemeente nu al maatwerk levert bij de TOZO regeling die de gemeente lokaal tot uitvoering brengt. De motie die opriep om een coronafonds in te stellen was uiteindelijk voor de partijen PvdA/GroenLinks, Dorpsbelang, Voor U en VVD niet meteen concreet genoeg. Het college moet eerst duidelijke kaders en criteria stellen om de impact van het fonds te overzien.

Wethouder Jan Boersma (CDA) ziet het fonds echt voor het midden- en kleinbedrijf en inwoners die het moeilijk hebben. De wethouder ziet een uitgebreide uitvoeringsinstructie met harde criteria niet zitten en wil op hoofdlijnen de geest van het coronafonds met een menselijk gezicht voorleggen aan de gemeenteraad. “Anders slaan we het initiatief op voorhand dood.”

Post article

Post article