Search
Close this search box.

Raad van State: bestemmingsplan buitengebied nog niet in orde

In slechte staat verkerende Ockhuizenweg in het buitengebied in de Sonniuswijk moet aangepakt worden
Foto: Ons Son en Breugel

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in een langlopend geschil rond het bestemmingsplan “Buitengebied; herziening 2017”. Na een eerdere tussenuitspraak, waarin de raad werd opgedragen gebreken te herstellen, blijkt nu dat de raad niet volledig aan deze opdracht heeft voldaan.

De Raad van State heeft op 6 december 2023 uitspraak gedaan in een geschil tussen een bedrijf en bewoners gevestigd in Son en Breugel) het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en de raad van de gemeente Son en Breugel. Het betreft het bestemmingsplan “Buitengebied; herziening 2017.”

In een eerdere tussenuitspraak heeft de Raad van State de raad opgedragen om binnen twintig weken de geconstateerde gebreken te herstellen. Het ging onder andere om onzorgvuldige voorbereiding van het besluit met betrekking tot de begrenzing van het bouwvlak op een perceel. De raad diende ook de planregels in overeenstemming te brengen met de provinciale Verordening ruimte Noord-Brabant.

Naar aanleiding van deze tussenuitspraak heeft de raad het plan gedeeltelijk gewijzigd en opnieuw vastgesteld. Echter, de Raad van State oordeelt dat de raad niet volledig aan de opdracht heeft voldaan. Het bouwvlak op het perceel is weliswaar aangepast, maar er is onduidelijkheid over de exacte wijzigingen. Daarnaast zijn bepaalde planregels niet in overeenstemming gebracht met de provinciale Verordening.

Daarom verklaart de Raad van State de beroepen gegrond, vernietigt het besluit van de raad van 30 september 2021 (waarmee het plan gewijzigd werd vastgesteld) op bepaalde punten, en past zelf de planregels aan om aan de opdracht te voldoen. De raad krijgt de opdracht om deze aanpassingen binnen vier weken te verwerken in het elektronisch vastgestelde plan.