Zoek
Sluit dit zoekvak.

Raadpleging naar vertrouwen van inwoners in de gemeente

Hal gemeentehuis Son en Breugel
Foto: Ons Son en Breugel

De gemeenteraad van Son en Breugel doet een onderzoek naar het vertrouwen van inwoners in de gemeente. Dat gebeurt in de vorm van een peiling. Deze peiling staat open van 10 januari tot en met 30 januari 2023 en is in te vullen via deze link.

In mei 2021 is de gemeenteraad van Son en Breugel op advies van een raadswerkgroep gestart met de uitvoering van een proef voor een nieuwe werkwijze van de gemeenteraad. Eén van de doelen hiervan is om inwoners meer te betrekken bij het besluitvormingsproces. 

Evaluatie

De gemeenteraad is momenteel bezig met de evaluatie van de nieuwe werkwijze en de manier waarop inwoners daarbij betrokken worden. Heeft het vergadermodel gebracht wat men ervan had gehoopt? Zijn er verbeterpunten mogelijk om het nog beter aan te laten sluiten bij wat past in Son en Breugel?

De raad wil alle inwoners betrekken bij deze evaluatie. Dat gebeurt in de vorm van een peiling naar het vertrouwen van de inwoners in de ambtenaren, het college en de gemeenteraad.

Herhaling

Deze peiling is een herhaling van de raadpleging die in 2020 heeft plaatsgevonden. De gemeenteraad wil hiermee onderzoeken of het vertrouwen van de inwoners is veranderd. En tevens of de inwoners verschil merken door het nieuwe vergadermodel en de manier waarop inwoners daarbij betrokken worden.